EMNER

En grønnere kommune

Brønderslev Kommune skal være grønnere.

Det er over ti år siden Dronninglund Socialdemokratiske Vælgerforening foreslog daværende Dronninglund Byråd, at Dronninglund kommune skulle være Nordjyllands grønneste kommune. Det var før, nogen vidste, at Dronninglund og Brønderslev skulle blive til én kommune. Daværende formand for teknisk udvalg, Bendt Danielsen, syntes, at mere end én forening burde bakke op. Det lykkedes at samle over 20 mennesker, der deltog i forskellige udvalg. Blandt disse var medlemmer af Venstre, Det konservative folkeparti, Det radikale Venstre og selvfølgelig Socialdemokratiet. Bendt Danielsen og byrådet fik en liste med forslag. - Tilsyneladende havnede de i en skuffe. Der er ikke sket meget, fortæller Frede Hansen fra Det Radikale Venstre. Nu har Socialdemokratiet haft magten i nogen tid. I Det Radikale venstre venter vi på, at kommunens regeringsparti vil gøre sit gamle forslag til virkelighed. Den lokale, radikale vælgerforening synes nemlig, at det er en særdeles god idé at kæmpe for en kommune, der er mere grøn end den store kommune mod syd - og mere grøn, dvs. klimavenlig, end alle andre kommuner. Der holdes derfor et møde i Kulturhuset i Hjallerup på mandag. - Vi håber på et flot fremmøde - af socialdemokrater, radikale og alle andre, der tror, at vi skal gøre noget nu og ikke vente på USA og Kina, siger Borgmester Lene Hansen vil deltage sammen med Carsten Møller Nielsen, der er formand for Dronninglund Fjernvarmeværk. Poul Rask Nielsen er ansvarlig for Energi By Projektet i Frederikshavn - en kommune, der for længst har overhalet Brønderslev kommune, når vi snakker energi og miljø. Desuden deltager Karl Spelling fra AUC - han er ekspert, hvad angår kommuner og klima/energi-politik. Frede Hansen vil indlede mødet med at fortælle kort om den gamle plan, han som daværende medlem af den socialdemokratiske bestyrelse i Dronninglund var medansvarlig for. I dag har Frede Hansen valgt at være medlem af et andet parti, Det Radikale Venstre.