En guldgrube

BØGER Ole Thomsen: "Veje til Rom" # # # # # # Den romerske litteratur fra oldtiden spiller en så vigtig rolle for senere europæisk kultur, at den er vanskelig at overvurdere. Paradoksalt nok har det betydet, at den sjældent er blevet set på i egen ret. Enten var de romerske forfattere blot efterklange af de originale grækere, eller man tog dem for så universelle, at de blot blev anbragt som andet kapitel i verdenslitteraturen. Ole Thomsen har som den første fremlagt en samlet litteraturhistorie for Rom, der er helt opdateret. Storværket (der faktisk er to) er kronen på et langt universitetsliv med antikken som emne, og forfatteren er den bedste professor, universitetet aldrig fik. Værket hedder "Veje til Rom" - en omhyggelig nærkamp med stoffet over 15 kapitler og 603 sider. Dertil kommer den reducerede elevudgave på 455 sider til skolebrug: "Pluk dagen". Metoden er i stil med Friis Johansens "Fri mands tale" om den græske litteratur, dvs. fyldige udvalg af udvalgte forfattere, forsynet med indledning, noter og en fortløbende kronologisk ramme med kulturhistorisk ambition. Vi møder Plautus, Cicero, Lukrets, Catul, Sallust, Vergil, Horats, elegikerne, Ovid, Seneca, Petronius, Lukan, Martial, Tacitus og Juvenal, og vi ser deres udvikling og indbyrdes relationer. Bogen er et netværk. Ole Thomsens nyoversættelser og nænsomme revisioner bringer romeren helt tæt på. Oversættelserne i sig selv er en bedrift, når man tænker på de mange genrer, stillejer og personligheder, der er involveret. Bogen er et festfyrværkeri. De litteraturkritiske, biografiske og historiske udenværker bringes ind i passende doser og med præcis berigelse for øje. De græske forgængere, den senere reception og den nyeste forskning svinger ubesværet med i den flertonende tekst. Her viser en klassisk filolog, hvad faget i bedste fald kan. Bogen er et bibliotek. Endelig er det en særlig kvalitet ved bogen, at dens tekster, fremstilling og noter er så intellektuelt nysgerrige og samtidig sansemættede. Både det største og mest abstrakte problem og den mindste lille detalje får sin plads. Bogen er en billedvævning. Sølvalderen sprudler mest. Forfatterne virker påfaldende moderne, og man mindes Villy Sørensens dictum om, at oldtiden med lige så god ret kunne kaldes ungtiden. Den græsk-romerske litteratur er i sin helhed vidnesbyrd om den "første oplysning", som alle senere oplysningsbestræbelser står i gæld til, og det viser denne bog. Bogen er en bedrift. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk Ole Thomsen: "Veje til Rom. Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal. " 603 sider, 398,- kr. Ole Thomsen: "Pluk dagen. Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal." 455 sider, 298,- kr. Aarhus Universitetsforlag