Frederikshavn

En håndfuld lejere til silo

FREDERIKSHAVN:Efter at Frederikshavn Byråd har besluttet ikke at lægge beslag på Kattegat Silo til nyt rådhus for storkommunen, er silo'ens direktør, Kaj Christiansen, i forhandlinger med andre potentielle lejere. - Jeg forventer nu at kunne forhandle på plads med den lille håndfuld lejere, der i mellemtiden har stået i venteposition, oplyser Kaj Christiansen, der i forvejen har indgået 12 lejekontrakter på tilsammen over 60 pct. af bygningen. De to største lejere er dog siden sprunget fra en indflytning i tilsammen knap fem etager. Den ene, Dafolo, på grund af ændret forretningsstrategi, den anden, selskabet Frederikshavn I Netværk, på grund af konkurs. Selskabets huslejeforpligtigelser i forhold til siloen hæfter Frederikshavn Forsyning I/S for.