En håndfuld påbud til værested

Arbejdstilsynet sætter socialudvalg på arbejde

SINDAL:Brugere, personale og politikere har alle vidst, at kommunens værested for sindslidende blev indrettet i en utidssvarende bolig, men nu har de også Arbejdstilsynets ord for, at alt ikke er som det skal være ifølge arbejdsmiljøloven. I forbindelse med et besøg i Huset, Nørregade 40, kort før sommerferien har Arbejdstilsynet udstedet hele fem påbud, hvoraf enkelte kan blive svære at gennemføre i de nuværende lokaler, og det kan blive et hedt emne på socialudvalgets kommende møde på tirsdag, hvor AT's tilsynsrapport er på dagsordenen. Toiletforholdene opfylder ikke gældende regler på grund af meget lav loftshøjde, og forvaltningen bemærker til et påbud om toilet, at det vil være meget vanskeligt og kræve store omkostninger at følge påbuddet i Nørregade 40. Alternativet kan være at personalet får stillet kommunekontorets velfærdsforanstaltninger til rådighed, men de ligger som bekendt mere end et stenkast væk fra Huset. AT har desuden forlangt, at der gennemføres en undersøgelse af indeklimaet, fordi AT's medarbejder fandt lugt af gammel nedbrydende mørtel i bygningen, og som giver risiko for sundhedsskadelige svampespore og mikroorganismer. AT anbefaler, at BST kommer og undersøger indeklimaet. Endvidere konstaterede AT, at der i Huset blev brugt mærkningspligtige rengøringsmidler, og at der ikke lå en brugsanvisning på arbejdspladsen. Administrativt er det påbud klaret ved, at der nu kun anvendes rengøringsmidler, der ikke er mærkningspligtige. AT gav yderligere to påbud, som også er klaret eller er ved at blive klaret rent administrativt, idet personalet i Huset fra den 1. juli er tilknyttet sikkerhedsorganisationen på kommunekontoret. Og lederen af voksen- og handicapafdelingen er sammen med personalet tilknyttet Huset ved at udarbejde en arbejdspladsvurdering. Foruden de fem påbud har AT ydet vejledning om tobaksrygning, idet værestedet er omfattet af at der skal være fastlagte bestemmelser om røgfri miljøer på kommunale arbejdspladser. Umiddelbart er der ikke nogen steder i Huset, hvor der kan indrettes rygerum for personale eller klienter.