EMNER

En håndsrækning

FORÆLDREPÅLÆG:Nogle børn pjækker systematisk. Nogle børn roder sig ind i kriminalitet. Vi skal hjælpe de børn der har det svært. Det kan vi blandt andet gøre ved at fastholde forældrene på det ansvar, de har for deres børn. Forældrene er de nærmest. Derfor vil regeringen både stille krav til forældrene og hjælpe dem med at leve op til kravene. Hverken Søren Andersen fra Dansk Socialrådgiverforening eller Thomas Krog fra SF har gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i, hvad regeringens forslag om "forældrepålæg" egentlig handler om. I Nordjyske fremsætter de en række grove påstande. Heldigvis er påstandene forkerte. Forslaget vil ikke medføre, at forældre, der er misbrugere eller psykisk syge nu får frataget børnefamilieydelsen, sådan som Søren Andersen skriver 28.1. Forslaget omfatter slet ikke denne gruppe forældre, men kun dem, der rent faktisk er i stand til at tage ansvar for deres børn. De forældre, der mangler fysiske og psykiske ressourcer, har kommunerne helt andre tilbud til. Regeringen har naturligvis sørget for, at der er bevilget penge til at gennemføre de forældreprogrammer, som skal række forældrene en hjælpende hånd. Men Thomas Krog påstår 27.1, at kommunerne ikke får stillet midler til rådighed. Thomas Krog burde vide bedre, for SF har selv været med til at bevilge 20 millioner kroner til det formål gennem den såkaldte satspulje!