Rold

En halv storkro til hver

Lars Kæp Jensen (tv) har nu købt yderligere en fjerdedel af Rold Storkro, så han nu deler ejerskabet lige over med Jørgen Pedersen. PRIVATFOTO

Lars Kæp Jensen (tv) har nu købt yderligere en fjerdedel af Rold Storkro, så han nu deler ejerskabet lige over med Jørgen Pedersen. PRIVATFOTO

{ De to ejere af Rold Storkro i Rebild, Jørgen Pedersen og Lars Kæp Jensen, har fra nytåret ændret på den indbyrdes fordeling, så de nu ejer 50 procent hver. Jørgen Pedersen har ledet hotellet siden 1970, har været medejer fra 1972 og eneejer fra 1999 - indtil hans ¿kronprins¿, Lars Kæp Jensen, købte 25 procent af forretningen i 2003. De to er henholdsvis 68 og 42 år. Rold Storkro selv fylder 50 år 28. marts i år, hvilket fejres sidst i marts ved fire aftenfester i træk med hver 130 gæster.