Aalborg

En hel dag med match-making

Hvordan kan virksomheder og studerende finde sammen til gensidig gavn og inspiration?

Det kan de ved at deltage på det match-making seminar, som Aalborg Universitet og Netværk om e-læring (NoEL) arrangerer i morgen hos KMD i Aalborg. Seminaret har fokus på e-læring og de muligheder, det giver for at formidle og opbygge ny viden. - Håbet er, at studerende kan bibringe arbejdspladser en videnskabelig optik på processer og dermed være med til at udvilkle arbejdsgange og produkter. På seminiaret kan deltagerne fremlægge ideer og få respons. Vores intention er, at vi allerede i morgen for lavet konkrete aftaler om samarbejde, hedder det i de indbydelser, AAU og NoEL har udsendt. Blandt de virksomheder, der deltager, er B&O, Dafolo, Grundfos og værten selv, KMD. NoEL er et tværregionalt netværk om e-læring. Formålet er at give virksomheder mulighed for en tæt kontakt til den forskning inden for e-læring, som forskningsinstitutionerne besidder.