En helt igennem tåbelig idé

Hvis man krydser Limfjorden mellem Hals og Egense, skal der betales. Derudover er det gratis at komme mellem Vendsyssel og Himmerland - og sådan bør det også være i fremtiden. Tanken om at indføre brugerbetaling på en ny fast forbindelse over Limfjorden ved Aalborg er, for at sige det lige ud, helt igennem tåbelig. Man kan ikke med få kilometers mellemrum have flere trafikalt set ligeværdige broer eller tunneler og opkræve betaling kun ét af stederne. I hvert fald ikke, hvis hensigten er at skabe et trafiknet, hvor den samlede trafik afvikles jævnt, og uden at nogen tilbagelægger flere kilometer end nødvendigt. Forslaget bør parkeres i et fjernt hjørne, så kræfterne i de kommende måneder kan bruges om at debattere det centrale emne: Hvilken linjeføring for en tredje Limfjordsforbindelse skal de lokale politikere i forhåbentligt samlet flok gå videre til staten med? Det er ingen let diskussion, og den er ikke blevet lettere efter offentliggørelsen af den såkaldte VVM-redegørelse i fredags. For det er uomtvisteligt, at den ny model for en østlig linjeføring er bedre end sine forgængere, fordi den meget klarere holder den lokale og den gennemgående trafik adskilt. Vælger politikerne denne ny version af en paralleltunnel, generer de ikke så mange borgere (læs: vælgere), der helt forståeligt ikke er begejstrede for at blive naboer til en ny, stærkt trafikeret lande- eller motorvej vest om Aalborg. Men det er vigtigt, at de kommende måneders diskussion for og imod de forskellige løsningsforslag også prøver at se forslagene i et lidt større perspektiv. Både i Aalborg og i en stor del af Vendsyssel og Han Herred vil udviklingen de næste mange årtier nemlig være afhængig af, hvilken model der til slut vælges. Med andre ord er det en uhyre væsentlig diskussion, der nu er skudt i gang. Forhåbentligt vil mange, også i nærværende avis' spalter, blande sig i den med holdninger - og ikke mindst med argumenter. Som i enhver anden god diskussion bør det også her være argumenternes tyngde, der til slut afgør udfaldet.