En historisk skattelettelse

I min livstid har jeg ikke en eneste gang oplevet en skattenedsættelse, som ikke omgående blev mere end opvejet af nye forhøjelser af andre skatter og afgifter - altså ikke før nu. Regeringen har nemlig foreslået skattelettelser for i alt 10,6 mia. kr. Reformen, som indfases over fire år, betyder, at over 3 millioner personer får skattelettelser. Knap en million familier får lettelser på mellem 5.000 og 12.000 kr. Skattenedsættelsen fordeler sig over, at alle i arbejde får et beskæftigelsesbidrag på op til 2.400 kr., mens mellemskattegrænsen forhøjes med i alt 60.000 kr., når reformen er fuldt indfaset. Det er faktisk ganske impornerende, at regeringen nu har fastholdt skattestoppet i godt 450 dage, d.v.s., at der ikke er indført en eneste ny skat, siden regeringen trådte til og nu oven i købet fremlægger en plan for markante skattelettelser. Reformen vil ikke alene forbedre mange familiers privatøkonomi, men reformen ventes også at øge arbejdsudbudet og antallet af arbejdspladser med en halv snes tusinde. Arbejdspladser, som der er god brug for i hele landet, men ikke mindst også her i Nordjylland. Tina Nedergaard, folketingsmedlem (V), Solsbækvej 1, Sæby