Detailhandel

En hotdog med billet, tak

Hjørring station skal med i nyt koncept

HJØRRING:- En hotter med billet og rå løg, tak. Sådan kommer det måske til at lyde på Hjørring Station i fremtiden. I fremtiden behøver DSBs kunder nemlig kun at handle ét sted, når de skal ud at rejse. Efter planen skal DSBs stationer i fremtiden kunne byde på et samlet servicetilbud i én butik. Butikken skal både være billetsalg, kiosk og minibar. - Hjørring kommer også med, men det er endnu ikke afgjort hvornår, oplyser Ole Amby, der er kommunikationsdirektør i DSB Detail. Konceptet operer med en tidsplan på tre år for de første 75 billetbutikker på landsplan, men Ole Amby siger, at der ikke ligger konkrete planer for Hjørring på nuværende tidspunkt. Hjørring bliver dog en del af det nye koncept, siger han. DSB har netop introduceret den første billetbutik på Gentofte Station, som skal være prototypen. Her skal der høstes erfaringer til brug for de første 75 stationer, der i fremtiden får deres egne billetbutikker. Planen er et led i en omorganisering i DSB. DSB kiosker og restauranter skiftede således 1. marts navn til DSB Detail. Det er grunden til, at de ansatte i DSB kiosken på Hjørring Station har skiftet til DSBs blå uniformer. Samtidig er DSB-cafeen ved siden af lukket. Den har haft flere forpagtere igennem de senere år, men nu er det slut. - Der har simpelthen været for ringe omsætning i cafeen på stationen, til at den kunne drives rentabelt. Derfor har vi lukket den, oplyser Ole Amby. Cafeen åbnes ikke igen. Ole Amby har store forventninger til det nye koncept med billetbutikker, der butikker på ideen om såkaldt "one-stop-shopping" - altså at man køber alle sine varer - inklusive billet - i samme butik på stationen. DSB Detail får naturligvis også en fordel på det personalemæssige område ved at sammenlægge billetsalg, kiosker og minirestauranter. Hvis det samme personale anvendes i samme butik, kan åbningstiderne forlænges. Det sidste bliver selvsagt en fordel for kunderne.