En hverdag med autisme

Rådgivningsafdelingen på Autismecenter Nord-Bo hjælper personer, der enten har autisme eller omgås en person der har diagnosen

I rådgivningsafdelingen på Autismecenter Nord-Bo i Aabybro arbejder de for at lette hverdagen for personer med autisme og deres pårørende, men også fagpersoner nyder godt af den store ekspertise, der findes på stedet. - Vi arrangerer blandt andet kurser om emner indenfor autismespektret for forældre, søskende, pædagoger, lærer og socialrådgivere, der arbejder med personer med autisme, så vi på den måde er med til at lette hverdagen for den person, der har autisme, fortæller Bodil Riishede, leder af rådgivningsafdelingen på Autismecenter Nord-Bo. Rådgivningsafdelingen har mange forskellige opgaver. Ud over kurserne tilbyder de supervision til fagpersoner og laver udredninger og diagnosticering af personer, hvor der er mistanke om blandt andet en autismediagnose. De tilbyder forskellige typer for rådgivning til blandt andet forældre samt børn, unge og voksne med autisme, hvor det virkelig brænder på. - Det er ofte situationer, hvor familierne har givet op. Personen med autisme er måske trist, indelukket, deprimeret eller selvmordstruet, og i sådanne situationer har vi personale, der kan gå ind og hjælpe, fortæller afdelingslederen. Ud over opgaverne med personer, der ikke direkte er knyttet til Autismecenter Nord-Bo, yder rådgivningsafdelingen også socialrådgivning til Autismecenter Nord-Bos brugere og beboere, og hjælper med at efteruddanne autismecentrets store personalegruppe. Nye tiltag på vej Forældre til børn mellem 2 og 7 år med en autismediagnose får endnu et redskab til at få hverdagen til at fungere så optimalt som muligt, når rådgivningsafdelingen først i det nye år starter deres nye forældrevejledningsprogram, EarlyBird. EarlyBird giver forældrene nogle helt specielle redskaber, så de kan sætte ind med så tidlig en indsats som muligt overfor deres barn med en autismediagnose. Men EarlyBird er blot en af de ting, som rådgivningsafdelingen har på bedding i det nye år, hvor også aflastningsfamilier kommer i fokus. - Vi begynder at efterspørge familier, der har lyst og overskud til at tage et barn med en autismediagnose i pleje, fortæller Bodil Riishede.