En hyggelig skumringstur på toppen af Danmark

Stor oplevelse at deltage på tur i en pragtfuld natur med både bjesk, spøgelseshistorier og dejlig mad

9
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den gør godt med en rigtig bjesk.

SKAGEN:Forleden kunne endnu flere endnu engang få syn for sagen; at det nordlige Danmark rummer en særdeles spændende natur. I forbindelse med projekt ”Gode Historier” fandt mange frem til en herlig tur blandt andet gennem annoncer i dagbladet og i kataloget om spændende oplevelser i Lysets Land. Denne aften stod i aftenstemningens tegn ”Bjesk og skumringstur”, som var en vandretur i Skagen Klitplantage og Hulsig hede. Undervejs blev der fundet forskellige planter til fremstilling af urtesnaps, eller det, vi heroppe kalder bjesk. I løbet af turen blev der budt på smagsprøver på hjemmelavet bjesk og spændende fortællinger om det flotte område. At køre over Hulsig Hede mod Skagen betegnes af mange som noget af det flotteste, og mange gæster føler, det først er ved Hulsig Hede, at man rigtig begynder at slappe af og holde fri. Sceneinstruktør Mads-Peter Neumann fra Skagen berigede deltagerne med mange spændende spøgelseshistorier og interessante fortællinger fint suppleret af naturvejleder Villy K. Hansen. De er begge fra Skagen og kender egnes mennesker og natur til hudløshed, så deltagerne fra fjerne egne fik på denne tur dermed også en god gang lokalhistorie. Efter vandringen overraskede fiskehandler Jan B. Nielsen ved Sandmilen med et godt måltid mad, hvilket gjorde denne aften til en fuldendt oplevelse af den lokale venlighed og lækkerier. Mon ikke de fleste fik lyst at vende tilbage. Skagen Klitplantage Skagen Klitplantage blev anlagt i 1888 og er med sin beliggenhed mellem to have og sit smukt varierede terræn en værdig repræsentant for de mange statsejede klitplantager, som siden midten af 1800-tallet langs Jyllands nord- og vestkyst er bygget op som et værn imod vestenvind og sandflugt. Flere er ældre og forstligt mere værdifulde, men få er vel så charmerende som denne på landets spids. Hulsig hede Hulsig Hede blev i 1988 fredet med det formål at bevare områdets biologiske, geologiske og landskabelige værdier samt at regulere offentlighedens adgang under hensyn hertil. Området består af klit og hede med indslag af vådområder under stadig påvirkning af den fremherskende vestenvind. Det fredede område skal bevares som et overvejende åbent og øde klithede- og klitmose landskab med den vegetation der er karakteristisk for sådan et landskab. Heden er i europæisk sammenhæng et område af væsentlig betydning. Hulsig Hede var tidligere kraftigt tilgroet med Bjergfyr For 50-140 år siden blev der plantet bjergfyr i den nærliggende Skagen Plantage for at dæmpe sandflugten. Disse spredte sig ud i de tilgrænsende klit-og hedearealer og tilgroning er nu den største trussel for bevarelse af det åbne klit- og hede landskab. I de senere år er tilgroningen tiltaget kraftigt og klitheden var i fare for at forsvinde helt, med tab af uerstattelige naturværdier til følge. Det vurderedes at det var på høje tid at gøre en effektiv indsats for at genskabe det åbne landskab, da en udskydning ville kunne medføre tab af store naturværdier og fordyre projektet yderligere. Naturplejen Naturplejen på Hulsig Hede er foretaget ved nedskæring med motorsave af alt nåletræ af hvilket størstedelen er Bjergfyr (Pinus mugo). Nedskæringen er foretaget fra marts til oktober hvert år. Det nedskårede materiale er skubbet sammen i bunker som er afbrændt i vinterperioden. I starten af projektet blev materialet fliset op og kørt bort eller afbrændt direkte på stedet i vintermånederne. I slutningen af projektet blev der desuden benyttet en grenknusningsmaskine til arealer, hvor bevoksningen var meget tæt. Naturplejen er foretaget med udgangspunkt i fredningskendelsen for Hulsig Hede fra 1988 med efterfølgende udarbejdelse af plejeplaner på de privatejede arealer. Plejeplanerne er lavet i samarbejde med lodsejerne og som afslutning af projektet skal der laves en plejeplan for den opfølgende pleje. [ Kilde: Nordjyllands statsskovdistrikt