Lokalpolitik

En hyldest til uhøjtidelige Rostrup

INDVIELSE Mudderhullet der blev til et hyggeligt landsbygadekær

ROSTRUP:- Det her flytter noget. - Så længe, vi har landsbyer, der gider gøre som jer, behøver vi ikke gå rundt og frygte kommunesammenlægninger, roste borgmester H. C. Maarup (S) i går eftermiddags ved indvielsen af Storkedammen i Rostrup. Maarup havde i dagens anledning medbragt en kasket, som han anerkendende svingede for det synlige resultat af måneders frivillig indsats. Fiskedammen - Kommunen har ganske vist gennem Landsbyrådet støttet med 35.000 kroner. - Men det, der virkelig betyder noget i den her sammenhæng, er den manpower, der kun skabes, når muskler og maskiner for alvor tager fat, saluterede kommunens førstemand og betroede ved samme lejlighed de mange fremmødte borgere: - Jeg har altid godt kunnet lide at komme til Rostrup, for her er man til fest og ballade. Her hersker en dejlig uhøjtidelig atmosfære - og alligevel er Rostrup et sted, hvor man får gjort noget ved tingene - som nu Storkedammen. Og næppe havde Maarup hyldet uhøjtidelige Rostrup, før en gummiged listede ind mellem de forsamlede, svingede grabben ud over Storkedammen og fra et transportbassin tømte 10 sprællende, fuldfede tre kilo tunge regnbueørreder ud i vandet. - Dem får ungerne stor fornøjelse af, forudser Anders Kjær fra Blegø Fiskeri. Smedens stakit Det lokale byrådsmedlem, Niels Erik Poulsen (V), greb lejligheden til at få udgjaldet de tre hurraråb - plus det lange - som Maarup i skyndingen lod fare. - Alle her i byen har jo fulgt med i, hvordan vi har fået renset op i dammen og fået anlagt et flot stianlæg, og når nu smeden bliver færdig med det stakit, han har lovet og lovet at sætte op, så bliver her rigtig pænt, bemærkede Poulsen med blikket henkastet mod det - endnu - frie udsyn mod en bedaget maskinpark i den øvre ende af det lille landsby-anlæg. Som samlingssted forresten ikke så forfærdelig gammelt endda. - Næh, for vel 15 år siden fik anlægget en ansigtsløftning, men forfaldt siden hen, og jeg kan huske, da det hele var ét stort mudderhul, indtil kloakeringen i 50erne. Siden kom blandt andre elektrikerens hus på Lundgårdsvej, men inden da løb en stor muddergrøft under vejen og ud i Egelundsbækken, husker Eigil Sørensen, barnefødt i Rostrup og aktiv med at få lagt fliser i anlægget. Andeby - Jo, her er dejligt at være, og det bliver endnu flottere, når smeden får sat det hegn op, supplerer ligeledes Rostrup-barnefødte Laurids Laursen. - Som nabo til Storkedammen glæder jeg mig hver dag over at se tingene forandre sig i den rigtige retning. Jeg nyder at se andemor med sine 11 ællinger vandre på sin byrundtur fra anlægget rundt til husene for at få lidt at spise. Er der noget skønnere, spørger Laurids Laursen. Endnu en inkarneret rostrup'er, pensionistforeningsforemand Ivan Nielsen, står ved bredden og nyder frugten af fælles anstrengelser. - Det her kan vi ikke få bedre. Jeg har fået til opgave at holde anlægget, og det er skønt. Så får jeg en hyggelig snak med knejterne, som ikke altid lige ved, hvad de må og ikke må. Så som at smide sten i vandet. Men det klarer vi med en god snak. Det er altid bedre end at skælde ud, bemærker Ivan Nielsen. - Den her dag har jeg har glædet mig utroligt til. Tak til alle jer, der har ydet en indsats, erklærede Rostrup Borgerforenings formand Anne-Lise Ruseng. Og så vankede der øl og grillgris ovre på Dagli'Brugsens parkeringsplads.