Lokalpolitik

En ildsjæl fylder 60

Hildo Rasmussen (S) runder det skarpe hjørne med fuld fart på tilværelsen

ASAA:Når byrådsmedlem Hildo Rasmussen (S) i dag kan fejre sin 60 års fødselsdag med familien på Sømærket 2 i Asaa, så er det ikke med det ene øje på en forestående pensionisttilværelse, at dagen bliver markeret. - 60 år er ingen vigtig milepæl for mig. Det er bare en festdag, der skal overstås, så jeg kan komme videre med livet, siger fødselaren, der derfor heller ikke har så meget som overvejet at gå på efterløn fra jobbet som tømrer ved Stenhøj Huse i Frederikshavn. - Jeg er glad for mit arbejde og har ingen planer om at stoppe lige med det samme, siger han. Har Hildo Rasmussen derfor fortsat mod på at arbejde med brædder, sav og tommestok, så er også lysten til det politiske arbejde stadig stor, selv om han i det kommende år kan fejre sit 20 års jubilæum som medlem af Dronninglund Byråd. - Jeg har mod på mere, for jeg synes fortsat, at det er interessant at have med de kommunale opgaver at gøre. Og der er stadig mange ting at gøre i både Asaa og resten af kommunen, forklarer han. Med siden 1983 Hildo Rasmussen er i Asaa vokset op i et politisk engageret hjem, og mens der ved middagsbordet i barnehjemmet derfor ofte blev drøftet politik, så sad han også allerede som ung med, når s-profiler som Jens Otto Krag og Anker Jørgensen gæstede kommunen for at deltage i politiske møder. - Jeg er altid gået op i politik, og jeg meldte mig derfor ind i Socialdemokratiet i 1967, fortæller Hildo Rasmussen. Med det lokalpolitiske arbejde i Asaa fulgte også en opfordring fra den lokale S-vælgerforening om at stille op til menighedsrådsvalget. Her blev Hildo Rasmussen valgt ind, og siden gjaldt det så i 1981 for første gang en opstilling til Dronninglund Byråd. Havde det alene været de personlige stemmer, der dengang havde talt, så var Hildo Rasmussen røget ind i første forsøg, men S-lejren stillede op med en prioriteret kandidatliste,. og så måtte han i stedet tage til takke med posten som 1. suppleant. Denne post blev dog allerede i maj 1983 skiftet ud med en indtræden i byrådet, hvor han afløste byfællen Søren Madsen (S), der i stedet overtog amtsborgmesterposten. Hildo Rasmussen har i alle byrådsårene været medlem af først teknisk udvalg og sidenhen teknik- og miljøudvalget, og i de tre byrådsperioder fra 1990 til udgangen af 2001 var han tillige formand for dette udvalg. Nedtur Kommunalvalget i 2001 bød stemmemæssigt på en tilbagegang for Hildo Rasmussen, og var det umiddelbart at betragte som en lille skuffelse for Asaa-politikeren, så fik han føjet yderligere salt i såret, da han ved den efterfølgende konstituering også måtte se sin formandspost i teknik- og miljøudvalget glide ham af hænde. Det skete, fordi et flertal i den socialdemokratiske lejr mente, at det var bedre at have en 1. viceborgmesterpost og en udvalgsformandspost frem for to udvalgsformandsposter. Det betød, at S valgte Peer Thisted som ny 1. viceborgmester og Inger Pedersen som ny formand for social- og sundhedsudvalget. Hildo Rasmussen måtte nøjes med hvervet som næstformand i teknik- og miljøudvalget. - I politik har man ingen venner - kun bekendte, bemærker Hildo Rasmussen og fortsætter: - Med beslutningen om ikke at holde fast i de to udvalgsformandsposter løb man fra alle de aftaler, der inden valget var blevet skrevet ned. Det er ikke afgørende, om det er mig, der bliver formand, men for partiet ville det have været bedre med to formandsposter, for jeg betragter ikke posten som 1. viceborgmester som særlig værdifuld. Var Hildo Rasmussen derfor skuffet over partifællen Peer Thisted i særdeleshed og flertallet i S-lejren i almindelighed, så slår han også fast, at det nu gælder om at komme videre - og at den interne S-strid om konstitueringen derfor også er et overstået kapitel. Lokale kamphaner En personlig skuffelse har Hildo Rasmussen også oplevet på det bypolitiske plan, for her er et tidligere velfungerende bekendtskab med Asaas anden førende byrådsprofil, Peter Bandholm (V), gået i stykker. - Jeg har det godt nok med Bandholm nu, men vi befinder os jo også på den anden side af valget, konstaterer Hildo Rasmussen - og tilføjer: - Det er typisk op til valget, at vi ser ud til at løbe galt af hinanden, men Bandholm har så også i den forbindelse brugt nogle metoder, som jeg aldrig kunne drømme om at bruge. Og så behøver jeg vist ikke at sige mere. Hildo Rasmussen påpeger i den forbindelse, at hans egen samvittighed i det politiske spil og kampen om magten er ren. - Jeg vil ikke afvise, at jeg måske på et vælgermøde eller to måske har fortalt mig i kampens hede, men de ting, jeg har sagt, har jeg sagt åbent og ærligt - og direkte til den pågældende person. Jeg har ikke stået for nogen undergravende virksomhed, siger han. Skuffelser og glæder Hører opgørene med Peer Thisted og Peter Bandholm til blandt de personlige skuffelser fra de hidtidige byrådsår, så har det også i en årrække virket som et frustrationsmoment for Asaas S-profil, at "hans" område, det tekniske, ofte er blevet nedprioriteret i forbindelse med de årlige budgetlægninger. - Vi kan se resultatet af dét på blandt andet kommunens veje i dag. De er i en forfærdelig stand, siger han. Glæder har han til gengæld ofte haft mange af gennem årenes løb, og blandt de absolutte højdepunkter husker han i dag etableringen af Asaa Hallen, udbygningen af kommunens rensningsanlæg, byforskønnelsesarbejdet, etableringen af større containerplads og den dertil hørende bedre håndtering af affaldet samt den løbende, økonomiske støtte til Asaa Havn. Og at det på fødselsdagen klart er glæderne ved byrådsarbejdet, der overskygger skuffelserne, illustrerer Hildo Rasmussen da også med al mulig tydelighed, da han på spørgsmålet om, hvorvidt han trives med sin nuværende, lidt mindre fremtrædende rolle i byrådet, svarer: - Det var i de første måneder af denne byrådsperiode hårdt ikke længere at være udvalgsformand, men nu har jeg også fundet ud af, at det har gjort arbejdet lidt nemmere. Der er ikke så mange møder at løbe til. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne vil prøve at være formand igen.