En indsats for det rene vand

Grundlæggende har miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) ret, når han noterer, at der ikke er mindre grundvand i dag end i går. Også selv om nye beregninger viser, at mængden af dansk grundvand, der kan drikkes, kun er halvt så stor som antaget. Miljøministeren undgår dermed behændigt, at forholde sig til spørgsmålet om mængden af rent drikkevand, omend han dog kalder situationen meget meget alvorlig. Og det kan man jo kun give ham ret i. Årsagen til, at mængden af drikkeligt vand i den danske undergrund med et slag er halveret er heldigvis ikke, at mængden af forurening er steget, men en ny beregningsmetode, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, har taget i brug. De nye resultater øger imidlertid kravene til, hvor hurtigt og hvor effektivt, der skal sættes ind for dels at begrænse forureningen af grundvandet, dels sikre, at vi ikke bruger mere drikkevand end højst nødvendigt. Alene for at undgå det - for os danskere - skrækscenarie, at det vand, vi kan drikke, må købes i flasker. Værst ser det ud på Sjælland, hvor mængden af vand til rådighed, er yderst knap. Men også i andre dele af landet er det ved at være galt. Således er der i Hjørring Kommune allerede nu risiko for, at man blot i løbet af et par år kommer til at mangle rent vand. 14 af Hjørring Vandværks ialt 24 boringer er således lukkede på grund af pesticideforurening.Og risikoen for, at de resterende boringer også forurenes, er stor. Forslaget fra Hjørring er at rense vandet med kul. Et forslag som Nordjyllands Amt har sagt nej til, hvorefter man i Hjørring har besluttet at klage over den afgørelse til Miljøstyrelsen. Med den seneste konstatering af, at den samlede mængde af rent drikkevand er langt mindre end formodet, står Hjørring Kommune med endnu et argument overfor både amt og miljøstyrelse. Det er imidlertid en forkert vej at betræde. I stedet bør det overvejes, om vi fortsat skal bruge rent drikkevand til en række formål, hvor det ikke er nødvendigt. Og så bør vi alle selv gøre en indsats for at sikre os selv rent vand. En af årsagerne til knapheden på rent drikkeligt vand er nemlig ud over forurening et stor overforbrug. Og det har vi jo alle selv"afgørende indflydelse på.