En indsats for miljøet

Aalborg-firma tømmer nu septiktanke i hele kommunen

Tømningsordningen omfattes nu til hele kommunen. Arkivfoto

Tømningsordningen omfattes nu til hele kommunen. Arkivfoto

Brønderslev Kommune har indført en kommunal tømningsordning for septiktanke for hele kommunen. Byrådet i Brønderslev Kommune har besluttet, at den kommunale tømningsordning for septiktanke (bundfældningstanke, hustanke, trixtanke og lignende), der hidtil har omfattet den gamle Brønderslev Kommune, nu skal gælde for hele den ny Brønderslev Kommune. - Fra 1. januar 2009 vil septiktanke i den tidligere Dronninglund Kommune således også indgå i ordningen. Alt i alt vil ordningen omfatte tømning af ca. 3500 septiktanke, fortæller formand for Brønderslev Kommunes forsyningsudvalg, Jens Fjendbo Jensen. Den kommunale tømningsordning sikrer, at alle septiktanke i kommunen tømmes én gang om året, hvorved tankene fungerer optimalt efter hensigten til gavn for miljøet. Det opsamlede slam fra tankene behandles på Brønderslev Renseanlæg, hvor behandlingen er miljømæssig optimal. Fireårig kontrakt Brønderslev Kommune har indgået kontrakt med NKI Kloak og Industriservice A/S i Aalborg Øst om, at de skal stå for tømningen af tankene de næste fire år. Ordningen omfatter kun septiktanke. Samletanke og fedtbrønde og lignende tanke er ikke taget med i ordningen. Som udgangspunkt bliver tankene tømt én gang om året. Dette gælder også tanke ved sommerhuse. Kommunen har udarbejdet en pjece, som beskriver ordningen. - Brønderslev Kommune håber, at man med denne ordning tilbyder borgerne en konkurrencedygtig ordning, som sikrer, at septiktankene rundt om i kommunen tømmes regelmæssigt. - Ved at kommunen påtager sig opgaven, fritager det tankejerne for hvert år at skulle huske på at få bestilt tømning, tilføjer Jens Fjendbo Jensen. Varsel to uger før tømning Kommunen vil varsle tømningen minimum to uger før tømning, så tankejerne kan være forberedt på, at entreprenøren kommer. Varslingen vil blive annonceret i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside. - Brønderslev Kommune er klar over, at indførelsen af en sådan ordning kan medføre nogle forviklinger i opstartsfasen, oplyser Jens Fjendbo Jensen. Jens Fjendbo Jensen siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at kommunens erfaringer med tømningsordningen i den gamle Brønderslev del er meget tilfredsstillende. - Vi har samme forventninger til, at ordningen kan implementeres i den gamle Dronninglund Kommune uden de store problemer. På den måde er både tankejerne, entreprenør og kommune medvirkende til, at ordningen vil være en stor gevinst for miljøet i Brønderslev Kommune.