En inkompetent sagsbehandling

Politikerne tager det helt roligt og mener ikke, Børge Juul har nogen god sag

SÆBY:Børge Juul Kristensen har tidligere afvist, at han er i krig med Sæby Kommune. Men efter gårsdagens to stævninger på cirka 1,6 millioner kroner og udsigt til en retssag,er der ikke ligefrem dækket op med stearinlys og teboller. Børge Juul mener ganske enkelt, at kommunens sagsbehandling har været inkompetent og langsommelig. Kravet er splittet op i to stævninger. En for DGL-bygningen og en for selve havnefronten. Den første stævning er indgivet af Anker Laden-Andersen, Sæby, og er på 965.919 kroner. Begrundelsen for stævningen er, at kommunen ikke holdt nabohøring om Børge Juuls kommende indkøbscenter. Det tilsidesatte Naturklagenævnet som ”åbenbart urimeligt”. Med andet ord en klokkeklar brøler af byrådet. Børge Juuls krav dækker over manglende lejeindtægt og ekstraudgifter til projektering og tilsyn. Det andet krav er indgivet af advokat Morten Jensen, Aalborg. Det er på 656.969 kroner og drejer sig om boligbyggeriet på havnefronten. Kommunens har et såkaldt professionsansvar. Det betyder, at den skal løse sine opgaver professionelt, og at borgere skal kunne stole på, at kommunen træffer lovlige og kompetente beslutninger. Og det mener Børge Juul ikke, at kommunen har gjort. Byrådsmedlem Brian Pedersen (S) mener ikke, at kommunen har gjort noget galt. - Det hele handler om vores nederlag i Naturklagenævnet. Men nævnets afgørelser er helt utilregnelige. Vi har truffet det valg, der efter vores bedste overbevisning var de rigtige. Og det vil vi fortsætte med at gøre, siger Brian Pedersen. Formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V), vil heller ikke rette ét komma i den tidligere sagsbehandling. - I dette her forløb har der været tale om en vurderingssag. Vi har vurderet. Og længere er den ikke, siger Per Therkildsen, der ikke har flere kommentarer. Tommy Thomsen (T) er direkte skuffet over Børge Juul og mener, at Sæby Kommune har gjort alt for stille ham tilfreds. Han vil ikke afvise, at hvis Sæby Kommune bliver dømt til at betale pengene, kan det blive nødvendigt at placere et ansvar. Borgmester Folmer Hansen (V) mener dog, at ansvaret i så fald vil blive temmelig bredt placeret, idet der har været mange indblandet. Folmer Hansen tror ikke på, at Børge Juul har nogen god sag, men hvis Sæby Kommune bliver dømt, konstaterer han - selv om det er ærgerligt - at der ikke er andre end skatteborgerne til at betale regningen.