EMNER

En investering!

EVENT:Brug pengene på en billigere børnepasning i stedet for en Eventorganisation. Den skumle kommune har gjort det igen. Ødsler millioner ud til organisering og udvikling af turisme, kongresser og oplevelsesmuligheder i Frederikshavn. Eller på nu dansk, opbygger en Eventorganisation. Lidt nøgletal viser, at ca. 900.000 turister hvert år besøger Frederikshavn og bruger ca. 1,3 milliard i byen. Tal, der igen genererer 1700 arbejdspladser. Frederikshavn har 14 hoteller og overnatningssteder med tilsammen 1800 senge. Til sammenligning har Hjørring knap to hoteller. Kommunen har investeret i Arena Nord, Musikhus, Bymiljø, Is-Center Nord. De private har ikke holdt sig tilbage med investeringer i forretninger, hoteller, restauranter o.s.v. I alt 1,5 milliard inden for de sidste år og mere på vej. I parentes bemærket blev de gamle og børnene ikke glemt. De fik den halve milliard. De fysiske rammer flytter ikke noget i sig selv. De kolde mursten skal gøres levende igennem oplevelser. Oplevelser, der dækker hele spekteret af kultur i bredeste forstand. Fra Tordenskjold, klassisk musik, rockkoncerter, teater, sport og meget mere. Helt ud til den mindste forening i vore oplandsbyer. Det er hele dette opsæt, kommunen i skøn samdrægtighed med alle foreninger og ildsjæle ønsker at koordinerer. Der er nedsat en bestyrelse, bestående af garvede erhvervsfolk og politikere, hvis fornemste opgave bliver, at give plads til vore ypperligste vildlabbere og ildsjæle. Det er typer som "Røde" og Jan Michael Madsen og 198 andre, der skal føle, de får en stor bane at spille på og ikke en spændetrøje. Forsiden skal bugne af gode oplevelser og ikke en strid om proppenge, lokalefordeling og lukketider. Eller for sin sag skyld parkeringspladser i Søndergade! At der investeres promiller til at organisere foretagendet, må ikke være det, der får overskriften. I stedet for på forhånd at skose initiativet, burde man erkende, at vi beskæftiger os med det andet største erhverv i området. Et erhverv, der kaster mange millioner skattekroner af sig. Der igen giver os muligheder for at gøre det endnu bedre på bl.a. børne- og ældreområdet. Investering før afkast.