Gymnasiale uddannelser

En jungle af adgangskrav

NORDJYLLAND:32 forskellige adgangskrav har rektor Finn Kjærsdam talt op for Aalborg Universitet i år – otte gange flere end i fjor, da ansøgningerne kunne deles i fire bunker. – På landsplan findes der omkring 50 forskellige adgangskrav. Regeringen har kaldt det en forenkling, for kravene er de samme for den enkelte uddannelse, uanset hvor i landet den findes – men det er blevet meget mere kompliceret. En for os helt unødvendig komplikation, mener AAU's rektor. En opstramning for at sikre højere niveau kan være fornuftig: – Men man har strammet for at få unge få til at vælge fag, de ellers ikke gider i gymnasiet. Resultatet er mange adgangsforbud på universitetet, siger Finn Kjærsdam. Hvis der skal eksistere specifikke adgangskrav udover studentereksamen, burde universiteterne selv stille dem op, mener han. En model kunne være at forlange højniveau fra gymnasiet i det væsentligste fag. – Man kunne også lave fælles optagelseskrav for et hovedområde. Det har vi hidtil haft for ingeniører. Det har fungeret godt, siger Finn Kjærsdam. De specifikke krav fylder adskillige sider. Nogle på A-niveau i gymnasiet, andre på B-niveau og andre igen på C-niveau. Geografi kræver eksempelvis dansk og matematik på A-niveau foruden engelsk, fysik og kemi på B-niveau. De største problemer vil formentlig opstå for ansøgere med hf-eksamen eller teknisk studentereksamen (HTX). Eksempelvis er tekniske studenter udelukket fra alle sprogfag og humanistisk informatik, med mindre de har taget historie eller idehistorie. De specifikke krav betyder ekstra arbejde på studiekontorerne. For hver ansøgning skal de ansatte kontrollere, at kravene til niveauer er opfyldt. Mellemlange uddannelser som lærer og sygeplejerske har stadig primært studentereksamen uanset fagsammensætning som adgangskrav.