EMNER

En katastrofe for åen i Hellum

Teknisk udvalg drøfter sagen i dag og overvejer om grusgrav skal politianmeldes

HELLUM:Politikerne i teknisk udvalg har i dag ordinært møde, og på mødet er den omfattende forurening af Hellum Å kommet ind som en hastesag. Og udvalgets formand vil ikke afvise, at den ansvarlige for forureningen politianmeldes. Hellum å er yngleområde for ørreder, og bunden inklusiv gydepladser er nu dækket af et tykt lag sand. Sandet har ødelagt al liv i åen, og det er endnu uvist om det kan lade sig gøre at rense den. Hvis man finder ud af at reetablere åen, forventer formand for teknisk udvalg, Karsten Frederiksen (K), en regning i mio.-klassen. Og regningen vil blive sendt videre til den ansvarlige for grusgraven på Dybvadvej 100. Amt og kommune har i første omgang forsøgt at lave sandbanker, der opsamler noget af det sand, der skyller gennem bækken. - Men det er vores opfattelse, at hele åløbet skal renses op - hvis det er muligt, siger Karsten Frederiksen. Hurtig indsats - Jeg har bedt om at få sagen på mødet mandag (i dag, red.) med henblik på at få fastslået, hvorvidt der allerede nu skal foretages politianmeldelse. - Men der er for mig ikke tvivl om, at kommunen skal foretage den nødvendige indsats her og nu. Den kan være ret omfattende, men vi må sikre os mod yderligere ødelæggelser. De økonomiske konsekvenser må herefter afgøres i et retsligt efterspil, mener Karsten Frederiksen. Årsagen til forureningen er, at grusgraven ved Søheden Plantage har pumpet vand ud i de omkringliggende arelaer, og det har fået en masse løs jord og sand til at løbe i åen. - Det er en kæmpekatastrofe. Jeg har fået oplyst, at der er blevet pumpet vand væk fra grusgraven siden tirsdag i forrige uge, og forureningen blev observeret mandag for en uge siden. Fredag slog lystfiskerne alarm til kommunen. Utilfredsstillende Ifølge Karsten Frederiksen oplysninger har virksomheden forsøgt at lave dæmninger, så vandet man har pumpet væk fra grusgraven ikke skulle fortsætte ned at skrænterne til åen. - Men det er mislykkes for dem. Ingen har bevidst ødelagt åen. Men man kunne godt have forventet og ønsket sig, at firmaet havde kontakte kommunen straks de observerede, at der var noget galt. Set fra kommunen synspunkt er det meget utilfredsstillende, at man ikke straks kontakter kommunen, så vi har mulighed for at være behjælpelig med hensyn til at begrænse skaderne, siger Karsten Frederiksen. 600 kubikmeter sand - Nu er der så sket. Der er utroligt meget sand på en 15 kilometer stærkning, og det ligger på bunden i en tykkelse af mellem 15 og 30 centimer. Amtet skønner, at der er tale om ialt 600 kubikmeter sand. - Forureningen er ikke at sammenligne med eksempelvis en gylleforurening, hvor der i løbet af et år kommer liv i åen igen. Her er det måske 15 kilometer, hvor al liv er fjernet. Også i tiden fremover, tilføjer udvalgsformanden. Karsten Frederiksen understreger, at amt og kommune vil søge eksperters råd for eventuelt at få reetablere åløbet.