Lokalpolitik

En kattelem på klem i Mariager

Venstres byrådsgruppe og bagland afventer spændt resultatet af den uofficielle folkeafstemning, demokratigruppen har iværksat

MARIAGER:En kattelem står på klem til en vejledende afstemning om Mariager Kommunes fremtid. Venstres byrådsgruppe sidder med nøglen, og efter tre borgermøder om en fjordkommune kontra en kronjysk kommune erkender Venstres viceborgmester og gruppeformand, Palle Engberg, Mariager, at både debatten som sådan og Demokratigruppens indsats har gjort indtryk på ham. - Det er klart, vi lytter til de udmeldinger, der kommer, og vi vurderer ud fra en helhedsbetragtning, siger Palle Engberg. Han lader dog samtidig forstå, at der indtil nu ikke er kommet så meget nyt for dagen, at han er blevet overbevist om, at man i Mariager bør ulejlige vælgerne og gennemføre en officiel, vejledende folkeafstemning om kommunens fremtidige tilhørsforhold. - Men omvendt vil jeg på nuværende tidspunkt heller ikke kategorisk udelukke, at kattelemmen kan blive til en åben ladeport. Vi får at se, siger Palle Engberg. Resultatet af den selvbestaltede afstemning, som den meget aktive Demokratigruppe i Mariager gennemfører netop i disse dage, kan blive det lod, der får vægtskålen til at tippe til fordel for en officiel, vejledende afstemning. - Selvfølgelig er vi spændte på resultatet. Alt andet lige får vi nogle pejlinger, selv om der naturligvis kan stilles spørgsmålstegn ved den metode, man har valgt, siger Palle Engberg. Afstemningen gennemføres på den måde, at hver husstand i kommunen har fået to stemmesedler, hvor de kan komme med deres tilkendegivelse. Stemmerne tælles søndag formiddag af et autoriseret revisionsfirma, og resultatet offentliggøres efterfølgende i Mariagerhallen. Palle Engberg bekræfter, at man i Venstres byrådsgruppe og Venstres bagland på et senere tidspunkt vil sætte sig sammen for at vurdere situationen. - Når en borgerguppe har sat noget i gang, skal man som politiker naturligvis tage det seriøst og vurdere det alvorligt. Det gør vi også i den aktuelle sag. Men dermed ikke sagt, at vi ændrer opfattelse. Byrådet har jo en gang stemt om sagen, og jeg tror, at resultatet på en god måde afspejler borgernes holdning til spørgsmålet, siger Palle Engberg. Da Mariager Byråd stemte om den fremtidige kommunestruktur, var der otte stemmer til fordel for Kronjylland og syv stemmer for en Mariager Fjord Kommune. Venstres fem stemmer gik alle til den kronjyske kommunemodel.