EMNER

En klo i bjørnen

Den store plante bjørneklo har i en lang årrække skabt store problemer i naturen og nogle steder også i parker. Efter at det i de fleste kommuner er blevet forbudt at anvende giftmidler, er problemet tiltaget. Nu ser det måske ud til, at en biologisk middel er på vej i kampen mod bjørnekloen, hvis eksplosionsagtige vækst har den dårlige egenskab, at planten overtager arealer, der gør det umuligt for andre planter at vokse netop der, hvor den aggressive plante er. Midlet er tre svampearter, som britiske forskere er i gang med at teste, fortæller fagbladet Danskehavecentre. Svampene lever på kæmpebjørneklo, og hæmmer plantens vækst. Svampene er funder, hvor kæmpebjørnekloen har sit naturlige voksested i Rusland. Inden svampene anvendes i den engelske natur og senere måske også i den danske, vil forskerne først undersøge, om de også er skadelig for andre planter, der er i familie med bjørnekloen. lalu