Detailhandel

En købmand hører Onsild til

Redningsaktion skal drøftes 24. september på Pigernes Kro

Situationen i Onsild lige nu. Skal byen igen have egen købmandsbutik, må det ske, inden borgerne får andre indkøbsvaner, mener Jonna Danielsen og Bitten Nyrup Hansen, som indkalder til borgermøde 24. september. Foto: Lars Pauli

Situationen i Onsild lige nu. Skal byen igen have egen købmandsbutik, må det ske, inden borgerne får andre indkøbsvaner, mener Jonna Danielsen og Bitten Nyrup Hansen, som indkalder til borgermøde 24. september. Foto: Lars Pauli

ONSILD:Skal Onsild-byerne i al fremtid stå uden købmand? Hvis ikke, hvem vil da gerne drive butikken. Og vil I som borgere bakke den op? De spørgsmål rejser Jonna Danielsen og Bitten Nyrup Hansen forud for det borgermøde, duoen indkalder til på Pigernes Kro søndag 24. september klokken 15. Dagligvareforsyningen i byen begrænser sig nu til byens slagterbutik, efter at købmandsparret Henny og John Frederiksen drejede nøglen om 27. august. - Den lukkede købmandsbutik efterlader et tomt hul i byen, og det er synd. Ikke bare for byen, men for hele lokalområdet, mener Jonna Danielsen. Som borger i stationsbyen siden 1980 ser hun meget nødigt Onsild stå uden købmand. For det ”er ikke til gavn for Onsild-byerne og opland. Mange savner muligheden for at handle lokalt”, som det fremgår af en husstandsomdelt løbeseddel. - Det kan ikke passe, at en by, der engang husede en af landets store brugsforeninger med tilhørende grovvarehandel skal ende uden købmandsbutik. Men det er klart, at det kræver opbakning fra borgerne at kunne drive en rentabel butik. Ellers vil det være nytteløst at forsøge at finde en købmand til at drive butikken. Under alle omstændigheder skal der handles hurtigt, inden borgerne får nye indkøbsvaner, siger Jonna Danielsen. På andelsbasis Lokalerne på Viborg Landevej 49, hvor skiftende købmænd de senere år har drevet butik, kan stadig lejes til formålet. Måske til en forretning drevet på andelsbasis som i Hvilsom. Her har man stiftet en købmandsforening og tegnet andelsbeviser blandt lokalbefolkningen for dermed at skaffe støtte til at etablere butikken. Hvordan den redningsaktion lykkedes, har Niels Ole Nielsen som formand for købmandsforeningen i Hvilsom lovet at komme og fortælle 24. september på Pigernes Kro. ”Men det kan være, at netop du har en anden eller lignende ide til at få en god butik startet op i Onsild”, efterlyser de to mødeindkaldere, som under alle omstændigheder krydser fingre for et solidt fremmøde til at give redningsaktionen folkelig opbakning. Ved samme lejlighed håber Jonna Danielsen og Bitten Nyrup Hansen at høre fra nogen, der brænder for en tilværelse som købmand i Onsild. Hvis viljen til at arbejde for sagen skulle vise sig på borgermødet, foreslår mødeindkalderne, at der nedsættes et udvalg til at håndtere opgaven. Om ikke andet, så kan man jo nyde kaffen og småkagerne, som kroen vederlagsfrit byder på.