En køn historie

GRUSGRAVERI:Johan Svaneborg taler i Nordjyske arrogant og nedladende til os, der protesterer mod grusgravning i Vust. Vi er "historieløse" og blot weekendgæster uden egentlig ret til at protestere. De "historieløse" har allerede svaret vredt igen her i spalterne. Med hensyn til de mange, der især bruger deres huse i Vust i fritiden, bør såvel Johan Svaneborg som byrådet betænke, hvad der sker med landsbyen, når omfattende grusgravning jager fritidshusejerne væk. Hvem står så på spring for at opkøbe tomme huse i bombelandskabet? Det gør Låsby Svendsen og hans ligesindede krejlere. Og konsekvensen? Vust befolkes hen ad vejen med socialklienter. Landsbyen forslummer. Og kommunen står tilbage med en voksende bistands-regning. Er det sådan, Johan Svaneborg vil skrive historie i Vust?