Lokalpolitik

En kommunefusion til millioner

Økonomiudvalget siger ja til millionprojekt på IT-området

DRONNINGLUND:At Dronninglund Kommunes forestående sammenlægning med Brønderslev Kommune ikke bare er noget, der bare kan klares i en håndevending - heller ikke på det økonomiske område - blev der på denne uges møde i økonomiudvalget tegnet et ganske klart billede af. Det skete, da udvalget så nærmere på en foreslået konverteringsaftale, som Dronninglund og Brønderslev kommuner ifølge planen skal indgå med Kommunedata (KMD). Her betyder kommunesammenlægningen således, at de data, som de to kommuner har hos KMD under egne kommunenumre, skal sammenkøres under et nyt, fælles kommunenummer. En sådan konverteringsaftale kommer til at koste de to kommuner den nette sum af mellem 8,1 og 10 mio. kr. at realisere, og selv om samkøringen af de to kommuners data på sigt skønnes at ville medføre en økonomisk gevinst i forhold til nu, så erkender borgmester og økonomiudvagsformand Mikael Klitgaard (V), at dette ene og alene er en trossag, hvor kun fremtiden vil give en afklaring på, om disse skøn er korrekte eller ej. Til gengæld skal der imidlertid med et ja til konverteringsaftalen i både Dronninglunds og Brønderslevs byråd også findes en måde at finansiere det nye IT-projekt på. Mikael Klitgaard ved endnu ikke, hvordan dette kan gøres, men siger dog: - Der skal findes en løsning på finansiereingen.