EMNER

En konstant lugt af gris gjorde indtryk

7358 slagtesvin lugter ganske meget. Men op mod 30.000 slagtesvin lugter betydelig mere. Derfor får svineavler Hans Peter Graversen på Nibestedsgård i Akselterp afslag på sit ønske om at firedoble produktionen på sin ejendom i den lille landsby Akselterp.

Nibestedgård i Akselterp får ikke lov at firedoble svinebesætningen, før ny teknologi kan dæmpe griselugten fra staldene betydeligt. 
Foto: Hans Christian Jacobsen

Nibestedgård i Akselterp får ikke lov at firedoble svinebesætningen, før ny teknologi kan dæmpe griselugten fra staldene betydeligt. Foto: Hans Christian Jacobsen

Beboerne i tre af seks berørte naboejendomme har svært ved at leve med en ”konstant lugt af gris”. Ikke bare, når de opholder sig udendørs i landsbyen. Nej, lugten sætter sig også i vasketøj, som hænges til tørring, ligesom griselugten i det hele taget giver beboerne i de fire husstande problemer med bare at lufte ud. Den karakteristik kunne kommunens folk på tjenstligt besøg i landsbyen sagtens fornemme med egne næser. Beregninger viser, at en firedobling af besætningen af slagtesvin vil øge lugtgenerne med over 40 procent. Den forøgelse vil få griselugten til at brede sig til yderligere to ejendomme i omegnen. Da beboerne ”i forvejen er meget generet af lugten, virker 42 procent helt acceptabelt”, bedømmer forvaltningen - og fraråder udvidelsen. Fremstrakt hånd Det råd fulgte udvalget for teknik og miljø på sit uigenkaldeligt sidste møde, inden kommunen lukker og slukker til nytår. Men samtidig lader udvalget en dør stå på klem: hvis ny teknologi, som begrænser lugten fra svinestalde, og som afprøves flere steder, kan bruges i Akselterp, vil man gerne kigge på sagen igen. Den fremstrakte hånd komme rent faktisk fra de lugtplagede beboere selv. - Naboerne skriver nemlig, at hvis man med ny teknologi kan nedbringe lugtgenerne betydeligt, ser de ingen problemer i, at besætningen udvides til de ønskede 30.000 slagtesvin om året. Denne imødekommende bemærkning har både udvalg og forvaltning taget til sig ved at skrive den ind i afslaget. Både som kredit til beboerne og til landmanden, understreger teknisk chef Jørgen Ussing. Lige til grænsen Muligvis vil han derfor som miljøchef i Mariagerfjord Kommune gense ansøgningen fra Nibestedgård - nu med beskrivelse af lugtdæmpende, ny teknolgi i svinestaldene. Den ansøgte udvidelse fra 7358 til over 30.000 slagtesvin svarer i øvrigt til et svinehold på 249,9 dyreenheder. Grænsen for at slippe for at blive underlagt en mere kritisk vvm-redegørelse går - ved 250 dyreenheder. Derfor kunne Hans Peter Graversen nøjes med en lokaliserings-godkendelse, hvor de berørte naboer i det såkaldte lugt-konsekvens-område skal høres. Men berørte naboers tarv har altså også betydning for afgørelsen, viser denne sag. jesper.poulsen@nordjyske.dk