Retspleje

En kontrakt er en kontrakt er en ...

Mandag faldt der dom ved retten i Frederikshavn i sagen mellem Søren Lauritsen, der ejer Aktivitellet, og Udlændingeservice, der frem til februar i år var lejer af centeret, hvor det blev lukket og Udlændingeservice sagde lejekontrakten op adskillige år før den ifølge vilkårene kunne siges op.

Udlændingeservice skal betale husleje for hele den periode, som man ifølge lejekontrakten har bundet sig til Aktivitel for. Arkivfoto: Peter Broen

Udlændingeservice skal betale husleje for hele den periode, som man ifølge lejekontrakten har bundet sig til Aktivitel for. Arkivfoto: Peter Broen

Dommen gav Søren Lauritsen medhold i, at en uopsigelig lejekontrakt rent faktisk er uopsigelig i den aftalte periode, og at Udlændingeservice derfor hænger på huslejen på 18,6 millioner kroner for hele den periode, der var aftalt i kontrakten. Derudover skal Udlændingeservice også betale 400.000 kroner i sagsomkostninger til Søren Lauritsen. Dommen er et nederlag for Udlændingeservice, der havde tilbudt en kompensation på omkring ni millioner kroner til Søren lauritsen for kontraktbruddet - en kompensation, som Søren Lauritsen blankt afviste at tage imod. - Det kræver noget is i maven at sende en check på ni millioner kroner tilbage. Men kredsen af udlejere er så blevet belønnet for at have det is i maven, og det er da rart at se, siger advoakt Preben Bang Henriksen, der har ført sagen for Aktivitellet. Han kalder dommen for ”klokkeklar” og konstaterer, at den fastslår, at en aftale er en aftale. - Det er jo et grundlæggende princip i dansk ret, ligesom der skal foreligge nogle helt tvingende og nødvendige grunde, hvis man efterfølgende skal ud af en aftale; specielt hvis det er staten, der skal ud af en aftale, siger Preben Bang Henriksen. Og de ”tvingende og nødvendige grunde” forelå altså ikke i den aktuelle sag ifølge retten i Frederikshavn. - Desuden lægger retten vægt på, at det faktisk var staten selv - repræsenteret ved Kammeradvokaten - der udfærdigede kontrakten, siger Preben Bang Henriksen. - Men det vigtigste er, at man ikke har gjort noget for at bevise, at det rent faktisk var tvingende nødvendigt at lukke lige præcis centret i Frederikshavn. - Man vidste jo godt, da man indgik kontrakten, at antallet af asylansøgere svinger meget, og man kunne i stedet have valgt at lukke et andet center, men det gjorde man ikke. I stedet argumenterede man fra Udlændingeservice om, at det passede bedst ind i deres politik at lukke i Frederikshavn - men det er altså ikke nok til, at man kan kalde det tvingende nødvendigt og derfor bryde kontrakten, siger Preben Bang Henriksen. Desuden lagde retten også vægt på, at den uopsigelige kontrakt var en slags kompensation for, at investeringer for omkring tre millioner kroner, som var blevet lagt i Aktivitellet kort tid inden, Udlændeingeservice kom ind som lejer, gik tabt. Udlændingeservice har fire uger til at betale til Søren Lauritsen, medmindre man vælger at anke dommen til Vestre Landsret. Ifølge Udlændingeservices vicedirektør har man dog endnu ikke taget stilling til, om den skal ankes. Den skal først drøftes med Kammeradvokaten, der førte sagen for Udlændingeservice. Udlændingeservice lukkede centret i Frederikshavn, fordi der i 2002 skete et voldsomt fald i antallet af asylansøgere. At valget blandt andet faldt på centret i Frederikshavn skyldtes, at man på det tidspunkt netop havde indgået kontrakt med en del kommuner om at drive asylcentre, og for at bevare det gode forhold til dem ville man lukke et af de centre, som Dansk Røde Kors drev. Og for at tækkes Røde Kors, som helst ville koncentrere sine aktiviteter i Midtjylland, blev det asylcentret i Frederikshavn, der måtte lade livet. ole.knudsen@nordjyske.dk