EMNER

En kortlivet affære

LEDER En VKO-regering efter næste valg kan meget nemt ende som...

Er det på tide at belønne Pia Kjærsgaard og de andre i Dansk Folkeparti for næsten ni års tæt og nært samarbejde ved at give partiet adgang til ministerbiler i næste regering? Eller skal Lars Løkke Rasmussen (V) holde sig langt væk - i det omfang, han i det hele taget er landets næste statsminister? Et flertal af de danske vælgere som helhed - 56 procent - kan ikke leve med tanken om eller synet af Pia Kjærsgaard & Co. som ministre. Det kan et lille flertal af VK-vælgerne til gengæld godt. Faktisk er 55 procent af Venstres vælgere enige eller overvejende enige i, at DF skal med i en borgerlig regering efter næste valg, mens lidt over en tredjedel - 37 procent - ikke skal nyde noget. Noget mere køligt og afmålt bliver tanken modtaget hos De Konservative, hvor 46 procent er for DF i regering - og 48 procent er imod, og den åbenlyse fare for De Konservative er da også, at deres tanker og ideer bliver skubbet om muligt endnu længere ud til siden end nu, hvor partiet i perioder har mindst lige så store problemer med at blive set og hørt som dengang, De Radikale med skiftende held prøvede at gøre sig gældende i daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens skiftende SR-regeringer. Ifølge en politisk kommentator som Hans Engell - med fortid som partileder for De Konservative - vil mange borgerlige hellere brække et ben på langs (eller bande i kirken) end lukke Dansk Folkeparti ind i regeringskontorerne, og man kan da heller ikke ligefrem påstå, at Dansk Folkeparti i tidens løb har gjort samarbejdet med De Konservative nemmere. Når DF har været på nakken af en minister og måske ligefrem fået vedkommende fjernet, har der i alle tilfælde været tale om konservative, fordi man nu engang ikke bider den hånd, der trofast fodrer én, altså storebror Venstre. Meget taler for, at en eventuel VKO-regering efter næste valg vil være en kortlivet affære, fordi der nemt kan vil være mere at frygte fra fjenderne inden for end uden for muren.