EMNER

- En krone for kasernen

Bjarne Laustsen kritiserer regeringen for at svigte Skagen

SKAGEN:Dagens tilbud: Èt styk kasernebygning i Skagen til salg for én krone. Sådan lød en opfordring fra torsdagens 1. maj-møde i Skagen, og den kom fra socialdemokraten, folketingsmedlem Bjarne Laustsen, der valgt blandt andet på stemmer fra Skagen Kommune. - VK-regeringen har overhovedet ikke vist vilje om at give Skagen Kommune en fornøden håndsrækning. Der er gået hundrede arbejdspladser tabt i Skagen, da kasernen og radarstationen blev nedlagt, og der er ikke udsigt til, at kommunen kan få skabt ny arbejdspladser til afløsning for de nedlagte. - Derfor foreslår jeg, at regeringen sælger kasernen til Skagen for et symbolsk beløb, nemlig én krone. Det forekommer fuldkommen urealistisk, når regeringen har skruet prisen for kasernen op i millionstørrelsen, således at Skagen kommer til at betale for de nedlagte arbejdspladser. Bjarne Laustsen ser gode muligheder i at få etableret en efterskole i flyvevåbnets kasserne, som rømmes til sommer. - Det ville være en fin gestus overfor Skagen, hvis kommunen fik lov til at indrette for eksempel den efterskole, man har haft planer om. Det ville også være en rimelig kompensation for de tabte arbejdspladser. - Samtidig er toppen af Vendsyssel fortsat et område, der er præget af stor arbejdsløshed i forvejen. Det er vigtigt at blive ved med at skabe ny arbejdspladser, ikke mindst fordi Skagens anden indtægtkilde, fiskeriet, er et meget betrængt erhverv, tordnede Bjarne Laustsen. Han kom også ind på et andet af tidens sørgelige historier - nemlig den sandsynlige lukning af Skagen Sygehus, der ikke kan få læger nok til at fortsætte. - Den truende lukning af Skagen Sygehus er også et direkte udslag af VK-regeringens politik. Med det kvælende skattestop lægger regeringen et massivt pres på kommunernes og amternes økonomi, således at de tvinges til at tage skraldet for de offentlige besparelser. - Den ny skatteaftale mellem V, K og DF peger i nøjagtig den samme retning, og vil kun forstærke tendensen til centralisering på yderdistrikternes bekostning, sagde Bjarne Laustsen.