En kvart milliard kronertil ny teknik i landbruget

KØBENHAVN:Regeringen vil bruge 255 mio. kroner på at udvikle ny teknik, der kan gøre dansk landbrug mere miljøvenligt og samtidig give danske virksomheder nye muligheder for eksport. De næste tre år skal bruges til forsøg med opfindelser, der kan mindske de problemer, som gylle giver naboer og miljø. Det handler om at få udledningen af næringsstoffer ned til gavn for vandmiljøet og om at begrænse lugt og ammoniakfordampning. Et andet vigtigt område er at få udnyttet husdyrgødning både som gødning og som energikilde i for eksempel biogasanlæg. - Moderne miljøteknologi forener natur og miljø med vækst og udvikling. Det er nødvendigt, hvis dansk landbrug fortsat skal bidrage til velfærdssamfundet. Med regeringens satsning sikrer vi danske arbejdspladser for kommende generationer, siger fødevareminister Hans Christian Schmidt (V). Halvdelen kommer fra EU Pengene til ny miljøteknologi kommer for cirka halvdelens vedkommende fra de EU-midler til landdistrikterne, som Fødevareministeriet uddeler. Landbruget skal selv bidrage med 90 millioner kroner. 45 millioner kroner kommer fra miljøminister Connie Hedegaards (K) såkaldte miljømilliard. - Vi er langt fremme herhjemme teknologisk, og vi har gode muligheder for at løse vores egne miljøproblemer, som f.eks. ammoniakfordampningen, og samtidig skabe fodfæste for eksport af nye miljøeffektive landbrugsteknologier til andre steder af verden, hvor behovet er endnu større end her, siger Connie Hedegaard. /ritzau/