Lokalpolitik

En kvart million for teletaxier

Det bliver dyrt, hvis Arden Kommune skal betale på de ruter, hvor NT opgiver kørslen

ARDEN:På mange tyndt besatte ruter foreslår Nordjyllands Trafikselskab, at der indsættes teletaxier. Det står klart, efter at de indsigelser, for eksempel Arden Kommune er kommet med, er blevet indarbejdet i et nyt forslag til køreplaner og samtidigt blevet vurderet af NT. Da kommunerne ved teletaxier skal betale en større andel af udgiften end ved busser, bliver det en dyr løsning for Arden Kommune, hvis alle ønsker skal opfyldes. - Vi har skønnet, at det vil koste 267.900 kroner om året, hvis der skal være mulighed for at transportere sig sådan, som det er ønsket i indsigelserne, fortæller formanden for børne- og kulturudvalget, Paul Christian Arnbak (S). I udvalget er man ikke glade for at skulle betale så stort et beløb. Men omvendt vækker det heller ikke glæde at skulle forringe transportmulighederne i kommunen. - Der flyttes nogle udgifter fra Nordjyllands Amt over på kommunerne, og det er der stor utilfredshed med. Det er mange penge for en lille kommune som Arden. Men vi kommer med et ønske om, at pengene skal findes i næste års budget, siger Paul Christian Arnbak. Klemmes Når det overhovedet er nødvendigt for NT at spare på ruterne, hænger det sammen med, at de er blevet pålagt at spare 10 millioner kroner. - Det er en landspolitisk beslutning, om at der skal satses på privat kørsel frem for offentlig. Amtet bliver klemt, og så er de nødt til at klemme kommunerne. Opgaven for os er loyalt at udføre arbejdet, mener Paul Christian Arnbak. På trods af flere indsigelser mener han ikke, der er andet at gøre end at åbne kommunens pengekasse, hvis der skal laves den ønskede transport. - En mus kan godt gø af en elefant, men det nytter ikke alverdens. Amtet er blevet pålagt en besparelse på 10 millioner kroner, og de penge må de jo finde et sted. Ungdomsskolen Selvom børne- og kulturudvalget håber, at der kan findes penge, så begrænsningerne bliver minimeret, bliver busdækningen næppe på det niveau, den er i dag. - Nogle forhold bliver da forringede. Og især ungdomsskolen kan rammes hårdt, konstaterer Paul Christian Arnbak. Tidligere har ungdomsskoleinspektør Jens Peter Ellefsen fortalt, at 90 kursister under Arden Ungdomsskole rammes, hvis rute 440 ikke kører den sidste aftentur som nu. Og 9. klasseelev Christina Pedersen fra Oue har samlet underskrifter ind mod besparelserne både på rute 440s aftenkørsel og ruterne tidligere på dagen. - Det bliver hårdere at være ung i kommunen. Hvis man bor i for eksempel Oue, Rostrup eller Valsgaard, skal man have en rar far, der vil køre en rundt til tingene. Mange bor jo ude på landet, og det bliver sværere at besøge venner, lyder det fra Paul Christian Arnbak. Men nu skal sagen omkring byrådet, der i forbindelse med budgetforhandlingerne må se, om de kan finde alle eller nogle af de ønskede penge. - Det er ikke noget, der bare kan indarbejdes. Med skatteloftet skal pengene jo tages et andet sted, pointerer Paul Christian Arnbak. Selv om det ikke er muligt at indarbejde penge i dette års budgetl og NTs besparelser træder i kraft fra 1. december i år, risikerer man ikke en måned med dårlige afgange, før det bliver lidt bedre igen. - Det er trods alt kun en måned, der er tale om. Vi skal nok finde pengene, fastslår Paul Christian Arnbak.