EMNER

En kvindestafet

Der er nogle mennesker, der optræder i avisen tit og ofte. Og så er der mange, som vi sjældent eller aldrig hører om. Måske er der samtidig en tendens til, at der er flere mænd, der finder vej til avisens spalter, end der er kvinder. Det er udgangspunktet for, at vi på Aalborg-redaktionen har taget initiativ til en lille sommerstafet, hvor vi har udvalgt en kvinde, som vi gerne vil tegne et portræt af. Ideen er, at hun selv udvælger den næste, og så fremdeles. Vi lagde ud med Sonja Refslund Skrumsager, studierektor på Nordjyllands Sundheds CVU i Aalborg. Hun lod stafetten gå videre til Annette Holck, som vi tegner et portræt af i dag. Den næste i rækken bliver Annette Holcks næsten-nabo Mette Frederiksen, der driver en gård med malkekvæg i Gl. Dall.