En landsbyskole i udvikling

Skolevæsen 16. september 2002 08:00

RAPPORT: Nordjyske omtaler den 4. september, Støvring kommunes udarbejdede "Ressource tildeling og børnetal". Om rapporten vil blive brugt politisk i de kommende år afhænger måske af kommunens økonomiske situation. Rapporten giver i alt fald mulighed for at læse og dreje de mange statistikker og faktuelle oplysninger som man har lyst til. Nogle af rapportens oplysninger er øjebliksbilleder, som vil forandre sig under de påvirkninger og mål, som vores politikere og andre afstikker. Om "børnetallet" for Kirketerp falder er nok ikke sandsynligt. Gennem de sidste 10 år har der været en stabil udvikling i børnehave/SFO og på skolen - på trods af lignende tidligere statistikker. Unge mennesker har fortsat lyst til at flytte på landet, og det er med til at sikre den fortsatte tilgang af nye børn. I øjeblikket ser det ud som om, at politikerne styres af udviklingen og ikke omvendt. Det har vist sig mange gange, at kommunen er blevet taget på sengen i forskellige problemstillinger med økonomiske konsekvenser til følge. Problemerne har været lige fra dyre afskedigelser i forvaltningerne, råd og svamp i skoletage til eksplosiv byudvikling i Støvring. Vi vil gerne have jer politikere til at udvikle og fastholde Støvring Kommune som en hel og stærk kommune. Vi har brug for klare mål med ressource-udjævning og ikke centralisering. Et eller andet sted tror jeg, at helhedsbilledet af den stærke kommune er ved at gå tabt. Forældre i Støvring mener, at de har krav på en god børnepasning og skolegang - det har de. Samme krav har vi for vores børn i Kirketerp skoledistrikt. Problemet opstår imidlertid når vi kigger ud eller ind over Støvrings byskilt - her ser vi straks mulighed for besparelser hos hinanden. Kan vi få den holdning ændret til gensidig respekt for de forskellige behov, vi har for at få vores lokalområder til fortsat at trives og udvikles. Forsøg på at ensrette den økonomiske styring af hele kommunen vil ikke gavne nogen på lang sigt. Dele af rapportens oplysninger sammenlignes med andre kommuner. Bør vi ikke i udstrakt grad forholde os til Støvring Kommunes situation og afstikke vores selvstændige målsætning. Tillid og åbenhed er gode bærende elementer for politikere, forvaltning og borgere imellem. Bemærkninger fra forvaltningen som "I kan jo ikke forvente samme service, nu I har valgt at bo der ude på landet", vil vi ikke lægge ører til, eller et udpræget manglende geografisk kendskab til kommunen, som medfører henvisninger af dagpleje-, børnehave- og skolebørn uden for skoledistriktet. Det er hændelser, som ikke virker særligt tillidsskabende. Eller andre eksempler som: Gode undervisningsforsøg der standses i utide, bristede aftaler om at indføre børne-/straffeattester i forbindelse med ansættelser inden for børneområdet. Tillid og samarbejde kommer af og til på prøve - men det er og bliver en forudsætning for at opnå holdbare resultater.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...