En ledelse i Lendum

Helt i tråd med den børnepolitik for Sindal Kommune, som politikerne ventes at vedtage inden årsskiftet, slutter Lendum-institutionerne sig nu til det kor, der gerne vil have een ledelse for både skole og daginstitution. I forvejen findes der landsbyordninger i Hørmested og Lørslev med et egentlig børnecenter som mål, og nu ønsker bestyrelserne for Lendum Skole og børnehaven Ulvehaven altså en lignende konstruktion, som der skulle være åbnet op for ved den seneste ændring af folkeskoleloven. Hvis man skal ansøge om samdrift mellem skole og dagtilbud, kræver det, at kommunalbestyrelsen underskriver ansøgningen, ligesom kommunen skal fremsende ansøgningen til den relevante myndighed. I første omgang skal børne- og kulturudvalget kigge på sagen, og det sker nu på onsdag. Låne-skrupler I relation til den kommende børnepolitik, vil politikerne i udvalget formentlig se med begejstring på ansøgningen, men et andet punkt på udvalgets dagsorden vil muligvis ikke resultere i de store smil. Det drejer sig om Gøgsig’s Pakhus’ afdrag på et lån på knap 15.000 kroner, som kommunen mener skal tilbagebetales over tre år. Ifølge dagsordenen mener bestyrelsen for pakhuset ikke, at lånet skal betales tilbage, så der bliver tilsyneladende lidt at snakke om. tn