En levende skole i historiske rammer

Den nye inspektør på Ørnevevejsens Skole i Frederikshavn signalerer ro og stabilitet

Det lyk­ke­des at fan­ge Kris­ti­an Kris­tof­fer­sen i et til­ba­ge­læ­net øje­blik. El­lers er der me­get fart på Ørne­ve­jens Sko­les nye le­der. foto: carl th. poul­sen

Det lyk­ke­des at fan­ge Kris­ti­an Kris­tof­fer­sen i et til­ba­ge­læ­net øje­blik. El­lers er der me­get fart på Ørne­ve­jens Sko­les nye le­der. foto: carl th. poul­sen

FREDERIKSHAVN:En levende skole i historiske rammer. Sådan ser skoleleder på Ørnevejens Skole, 54-årige Kristian Kristoffersen sin nye arbejdsplads. Han tiltrådte skoleleder-stillingen 1. november. Da Kristian Kristoffersen søgte stillingen, kendte han skolens lange fortid, også den nære fortid med personaleuro. - Men det har jeg slet ikke haft fokus på. Jeg kan blot konstatere, at jeg er blevet rigtig godt modtaget og har mødt nogle engagerede, selvstændige og handlekraftige medarbejdere, fortæller Kristian Kristoffersen. - Det har været vigtigt for mig at signalere ro og stabilitet Intet i Kristian Kristoffersens karriereforløb har efter hans eget udsagn været planlagt. Han nåede at være formand for Sydøstvendsyssels Lærerkreds i fire år, inden kredsen som et resultat af strukturreformen blev splittet op og nedlagt. - Da havde jeg en klar idé om, at jeg gerne ville være skoleleder, fortæller Kristian Kristoffersen, der dog nåede at komme tilbage som lærer på Dronninglund Skole i to måneder, inden han tiltrådte i Frederikshavn. En spændende skole Alt tyder på, at Kristian Kristoffersen trives i skolederstolen på Ørnevejens Skole, den gamle skole i midtbyen. - Jeg synes, vi har et meget spændende skolemiljø med et bredt undervisningstilbud. Udover et normalt skoleforløb, rummer vi også specialklasserækker, et 10. klasse center, en sproggruppe, en skolefritidsordning med et forsøgsprojekt i form af en idræts SFO for elever fra alle skoler, siger Kristian Kristoffersen. Netop på grund af den store spændvidde i skolens aktiviteter, ser den nye skoleleder Ørnevejens Skole som en central medspiller, når der skal debatteres skolestruktur. Ørnevejen overlever - Jeg ser absolut Ørnevejens Skole, som en af dem, der overlever - netop fordi vi har flere fremadrettede muligheder i kraft af mangeårige erfaringer med et 10. klasse center, specialklasser og undervisning af fremmedsprogede, siger Kristian Kristoffersen. Han ser desuden udvidelsesmuligheder. Skolen kunne for eksempel sagtens bruge nogle ekstra kvadratmeter på den anden side af Ørnevej, hvor værkergrunden snart er tom. - I lyset af, at Frederikshavn Kommune satser på forandring, er jeg spændt på, om det også afspejler sig i et nyt skolevæsen, siger Kristian Kristoffersen, der ser frem til udspil fra politikerne. Specielle børn I sin hidtidige karriere har Kristian Kristoffersen undervist både de små og store elever i næsten alle fag, men med hovedvægten på matematik, idræt, historie og samfundsfag. Særlig fokus har Kristian Kristoffersen haft på børn med særlige behov i for eksempel specialklasser og ok-klasser. - Jeg brænder for undervisning af gråzonebørnene, siger Kristian Kristoffersen, der for eksempel også har lavet et oplæg om heldagsklasser. Kristian kristoffersen er også lidt af en motionsnarkoman. Selv er han stadig aktiv med motionscykling, badminton, squash og løb. - Jeg skal bare røre mig hver dag. Det er socialt, fysisk og mentalt nødvendigt for mig, siger Kristian Kristoffersen.