En lille perle må lade livet

Trælastens gamle kontor overlever ikke - trods protester fra museet

SÆBY:En bevaringsværdig bygning på Chr. Pedersensvej må lade livet i fremskridtets navn. Teknisk udvalg har således ikke fulgt Sæby Museums bøn om at redde Trælastens gamle kontorbygning, når der inden længe skal opføres et stort lejlighedsbyggeri i området. - Vi har lyttet til museumsinspektøren og drøftet hans indvendinger. Men vi har truffet en anden beslutning, siger Brian Pedersen (S) fra udvalget. Som bekendt flytter Trælasten ud til Aalborgvej, og den store grund på Chr. Pedersensvej i midtbyen skal lægge jord til et markant byggeri, der omfatter 54 lejligheder. Byggeriet opføres af en privat bygherre og overdrages som nøglefærdigt projekt til Boligforeningen af 1942. Identitet Set museumsinspektør Bent Bang Larsens synsvinkel er problemet, at Trælastens gamle kontorbygning fra 1860 er værd at bevare. - Trælasten har givet navn til vejen, Trælastvej. Det blev siden ændret til Chr. Pedersensvej - opkaldt efter trælasthandleren. Vejen og kvarteret er med andre ord skabt af Trælasten. Det gør kontorbygningen til en vigtig brik i forståelse af gadens oprindelse og historiske identitet, siger Bent Bang Larsen og fortsætter: - Ved nedrivning af bygningen forsvinder en lang historie om Sæbys ældste virksomheder i et områder, der bar præg af den tidligere industrialisering. Af hensyn til områdets beboere og den historiske identitet bør bygningen bevares og indarbejdes i det store projekt i området. Ingen borger-klager Teknisk udvalg anfægter ikke, at der er tale om en spændende bygning. - Men den er i privat eje. Hvis vi som kommune vil pålægge ejeren, at den ikke må røres, så har vi også en økonomisk forpligtelse, siger Brian Pedersen. Han mener desuden, at det vil være meget svært at integrere den gamle kontorbygning i et moderne lejlighedsbyggeri på harmonisk vis. Derfor indstiller udvalget til byrådsmødet i aften, tirsdag, at lokalplanen for projektet vedtages endeligt. Brian Pedersen er i øvrigt overrasket over, at der blot kom fem indsigelser mod det markante byggeri midt i Sæby. Alle indsigelser kom fra offentlige myndigheder. Ikke en eneste borger har med andre ord klaget. - Det havde jeg ellers regnet med, for byggeriet vil få Chr. Pedersensvej til at ændre karakter. Men vi kan vel konstatere, at vi ikke har med Sæby Havn at gøre, siger Brian Pedersen med et skævt smil.