Lokalpolitik

En lille snes institutioner er i spil

] Det handler om millioner, når de nordjyske kommuner skal overtage amtslige institutioner i forbindelse med kommunalreformen. ] Alene de institutioner, der er tale om i vesthimmerland har bruttobudgetter på langt over 100 millioner kroner. ] Det ligger fast, at politikerne i Vesthimmerland skal overtage driften af Limfjordsskolen i Løgstør, Vestermarkskolen og Specialskolen for Voksne i Aars og Revalideringscenter Binderup. ] Politikerne kan dog bede Regionen om hjælp til at drive institutionerne. ] De institutioner kommunen kan overtage er: ] Beskyttet Værksted i Løgstør. ] Klubtilbuddet Pensionatet og Pensionatet i Løgstør. ] Specialgruppen Mariehønen ved Børnehaven Sneglehuset i Løgstør. ] Specialgruppen ved Børnehaven Mejsevej i Aars. ] Børne- og Ungdomscenter Ranum - institution for autister. ] Søhuset i Aars, specialbørnehjem. ] Vestervang, plejehjem for sindslidende i Løgstør. ] Bofællesskaberne i Aalestrup. ] Aktivitetstilbud til udviklingshæmmede voksne i Aalestrup. ] Det Socialpsykriatiske bosted for sindslidende, Skovvænget, i Aalestrup. ] Laboremus, afdeling for revalidender i Aalestrup.