Skolevæsen

En løsning for Sandra

Kommune indkalder nu til dialog

Jette Sørensen tror nu på, at der kan komme en god løsning for hendes datter, Sandra, der ellers havde fået besked om, at hun ikke kunne få et ekstra skoleår på Løvvangskolen i Aalborg. Foto: Jens Morten

Jette Sørensen tror nu på, at der kan komme en god løsning for hendes datter, Sandra, der ellers havde fået besked om, at hun ikke kunne få et ekstra skoleår på Løvvangskolen i Aalborg. Foto: Jens Morten

AALBORG:– Jeg tror, at der nu kommer en god løsning for min datter Sandra. Det håber Jette Sørensen, mor til Sandra på 16 år, der går på Løvvangskolen i en klasse for børn med vidtgående handicap. Jette Sørensen har klaget til undervisningsminister Bertel Haarder over, at Sandra ikke kan blive på skolen endnu et skoleår, selv om både hun og skolen mener, at det har Sandra bedst af. Men Aalborg Kommune afviste i første omgang. Det førte til klagen og til omtale af sagen i NORDJYSKE Medier for en uge siden. Nu har Aalborg Kommune bedt Jette Sørensen om et møde. – Det gør vi, fordi der nu er sået tvivl om, hvorvidt vi administrerer reglerne efter loven. Det er vigtigt for mig, at vi får behandlet den her sag i en fælles forståelse mellem os og moderen, siger skolerådmand Henrik Thomsen (SF). Han og kommunen er blevet beskyldt for at diskriminere handicappede i specialundervisningen. – Det er ikke, og har aldrig været, min hensigt at diskriminere handicappede, tilføjer Henrik Thomsen. Aalborg Kommune tilbyder nemlig ikke handicappede elever at gå et år om, sådan som det er tilfældet for elever i den almindelige folkeskole – typisk elever i de mindste klasser. – Og det er forskelsbehandling, mener Jette Sørensen, der har papir på, at hendes datter har gået flere år i samme klasse. Folkeskoleloven siger, at det skal være muligt at lade et barn gå et klassetrin om. Og at skolen skal inddele eleverne i klassetrin. Ingen af delene har Aalborg Kommune gjort i forhold til specialklasserne. Aalborg Kommune har heller ikke villet give Sandra et ekstra skoleår, et 11. år, efter 10. klasse, sådan som loven ellers giver mulighed for, når det gælder handicappede elever. At have et barn i specialklasse betyder også, at barnet ikke i alle tilfælde kan begynde i børnehaveklasse på den skole, de skal gå i. Der er ikke en børnehaveklasse tilknyttet hver specialklasse. Derfor kan forældre vælge enten at lade børnene blive i børnehave eller andet tilbud et år ekstra eller lade dem gå i børnehaveklasse, på de skoler, det bliver tilbudt.