Lokalpolitik

En lovlig lille lur i arbejdstiden

BRØNDERSLEV:Hvis det står til politikerne iBrønderslev Byråds økonomiudvalg, skal et forsøg med power napping være permanent. Forsøget har nu kørt i et halvt år, hvor de ansatte i hjemmeplejen, der er på nattevagt, må power nappe. Det vil sige tage sig en lille lur i en stol, men de må ikke falde i søvn. Forsøget havde til formål at afklare, om power napping kan være med til at forbedr arbejdsmiljøet for de ansatte i nattevagt. Der er nu fået ca. et halvt år, om som opfølgning på forsøget om power napping kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet for nattevagter, har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne, ligesom der er indhentet udtalelser fra lederne. Både ældreleder og sikkerhedsleder kan kun anbefale, at ordningen fortsætter. De giver faktisk udtryk for, at der har været fuld tilfredshed med ordningen. De mener, at det er en fordel for medarbejderne, og de slår fast, at det ikke går ud over servicen. Rent statistisk er det ikke muligt at se, om power napping har nogen indflydelse på sygefraværet blandt nattevagterne. Økonomiudvalget går ind for, at forsøget bliver permanent.