En lurifaks

"Samlede værker I"

Platon er her fotograferet i sin hjemmelavede skole i Athen for omkring 2500 år siden. Det er herren til venstre. Til højre en personage der er kendt under navnet Aristoteles. ARKIVFOTO

Platon er her fotograferet i sin hjemmelavede skole i Athen for omkring 2500 år siden. Det er herren til venstre. Til højre en personage der er kendt under navnet Aristoteles. ARKIVFOTO

En lille samling bøger - 7 stk. - er udkommet med løfte om flere i serien. Den for offentligheden ukendte forfatter er fraværende fra sit værk, bortset fra at han nævnes tre steder, og derfor er vi henvist til rygter. De siger, at han er en ung idealist fra Athen med en del rejseaktivitet og en usædvanlig hjemmelavet skole på cv’et. Manden hedder Platon, og jeg tror, man skal holde øje med ham. Han skriver, som ingen har skrevet før. Bøgerne er uden hverken episk eller lyrisk versemål og uden dramatisk handling (med en enkelt markant undtagelse, en muligvis fiktiv forsvarstale). Der er ingen indledende påkaldelse af nogen muse, og stilen er sådan set blot almindelig tale, der ikke engang er retorisk gennemarbejdet. Man kunne tro, han skrev, hvad han hørte på torvet! Trods manglerne er det lykkedes ham i forbløffende grad at gøre mennesker levende på tekstens scene. Alene deres replikker får dem til at stå frem som tydelige og forskellige temperamenter. Det er godt gjort. Indholdet, spørger læseren så måske. Det er også svært at få hold på. Den gennemgående figur Sokrates snakker med vidt forskellige både yngre og ældre athenere og gæster i byen. De snakker om sprog og betegnelser, hvad det fromme er, hvordan vi ved, hvad vi ved, om lovlydighed og om sjælens udødelighed. Lutter emner, man i vore dage er begyndt at kalde "filosofiske". Men jeg tror, Platon er en lurifaks, der driver gæk med os. Bag de forskellige diskussioner mærker man et mønster eller måske snarere en retning for forfatterens bestræbelser. Han vil have os til at opdage noget fast bag de skiftende sansninger og overflader. Og hans yndlingsfigur Sokrates fungerer så som guide til denne bagvedliggende eller underliggende basis. Sokrates er livsnær og henter sine billeder fra den dagligdag, vi alle kender. Han er udstyret med ikke så lidt common sense, og dog er hans ræsonnementer og konklusioner tit overraskende. Selv trivielle iagttagelser kan føre til upåagtede, finurlige og nogle gange ret langhårede spørgsmål. Alt i alt en lovende debut. Men det ville være rart med lidt flere svar i de kommende værker. Ovenstående muligvis forfalskede pastiche lå under smudsbindet i anmeldereksemplaret og synes nærmest at kalde på en bredere læserskare. God fornøjelse, også til det danske publikum. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk Platon: "Samlede Værker i ny oversættelse, bind I" 568 sider, 450 kroner Gyldendal.

Forsiden