Hirtshals

En marineforenings-generalforsamling helt efter logbogen

HIRTSHALS:Det gik som det plejer. En time til alt det nødvendige og så et par gevaldige hyggestunder med bl.a. skipperlabskovs bagefter. Lørdag afviklede Marineforeningen for Hirtshals og Omegn den årlige generalforsamling i Marinestuen. Og med den sædvanligvis hårde og retfærdige ordstyrer Ove Jørgensen på broen holdt man sig til, at den officielle del af generalforsamlingen kunne klares inden for den time, det efterhånden er blevet kotume at gøre det. De ca. 50 medlemmer, der var med fra starten godkendte bestyrelsens beretning som blev afgivet af formand Ole Nielsen. Meget af beretningen gik med at remse den efterhånden meget lange række af vellykkede arrangementer, foreningen står for, op. Han nåede dog også indimellem at takke Preben Sanderhoff for hans store indsats omkring "Slopkisten" - foreningens blad. - Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke vor faste besætning i kabyssen og i baren, og så vil jeg tilføje, at vi har brug for endnu flere faste medhjælpere. lød formandens opfordring. Efter formandens beretning tog ordstyreren selv ordet og fremlagde som kasserer årets regnskab, der på driftssiden havde givet et mindre underskeud.Men såvel regnskab som beretning blev godkendt. De der bestred poster, hvortil der var valg, ville alle godt genvælges, så Karl Erik Vandkrog, Adolf Petersen og Preben Sanderhoff er fortsat i bestyrelsen. Kontingentet blev fastsat til uændret at være 250 kr. Årets mariner blev den allestedsnærværende Adolf Petersen, der gennem årene har taget sin store tørn og fortsat er et stort aktiv i foreningen. Efter denne udnævnelse afmønstrede dirigenten og takkede naturligvis for god ro og orden. Som afslutning på generalforsamlingen, der jo var helt uden overraskelser, blev flaget "pebet ned" til tonerne af "Du danskes vej". Og så var der "skafning" bestående af sild, hjemmelavet skipperlabskovs, øl og snaps. Og kabysmandskabet høstede efterfølgende mange roser for det velsmagende måltid.