EMNER

En meget anderledes Stiftstidende

Dengang bøsser gik til angreb og den sorte død hærgede

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Aalborg Stiftstidende anno 1932. Var der nogen, der sagde Guantanamo?

ALBORG:SOLO Margarine er Sommer-Margarine. Den er kølig og holdbar, reklamerer Forenede Margarinefabrikker på forsiden af Aalborg Stiftstidende Fredag Aften den 1. Juli 1932. Det var dengang, læseren skulle have alle sine informationer fra en og samme avis. Så lokalstof var en mindre del af avisen og fik først plads på side 6 og 7. For 75 år siden var forsiden reserveret reklamer og udenrigsstof, og en tredjedel af side to var et retsreferat, som man nok ikke ville skrive det i dag. Her anklages en overlæge Brink Eliasen for uterlig behandling af tre kvinder. En af dem efter den ”Thure Brandtske Metode”, som retslægerådet kalder betænkelig at anvende ”overfor unge, uberørte kvinder”. Avisen refererer også, at overlægen som ung gjorde tjeneste på et skib, hvor der var en 15-årig lærling. ”Overfor ham foretog B.E. et homoseksuelt Angreb”. Han ”søgte at knibe udennom, men kom kun daarligt fra det. Han benægter det”, lyder avisens ikke videre objektive referat fra retsmødet. Tilbage i juli 1932 kunne man i øvrigt også finde på at underholde læserne med artikler fra arkiverne. ”For 100 Aar siden. Uddrag af Aalborg Stiftstidende 1832. 1. juli”, lyder en af overskrifterne på side 7. ”Blandede Efterretninger. Den sorte Død i det 14de Aarhundrede. En Dunstkugle af Ild, der i det fjerne Østen havde nedsænket sig til Jorden, skal i en Omkreds af mere end 50 Miil have dræbt alt Levene og derhos forpestet Luften. Lübeck, som den Gang var det nordiske Venedig og kunde ikke mere rumme den tilstrømmende Menneskemasse, kom i saa stor Forvirring, at Folk tog Afsked fra Livet som i Desperation. Uhyre Summer slæbte man hen i Kirker og Klostre for at nedlægge dem ved Altrenes Fødder. I Paris døde daglig 500 Mennesker.” Ja, arkiverne kan hurtigt føre læseren rigtig langt tilbage i tiden. Og selv, hvis man går bare 25 år tilbage, mindes man om, at tiden går. ”Borgerne i Vestbjerg får deres vilje. Hovedvej 14 vil med tiden blive forlagt uden om byen. Et snævert flertal i Nordjyllands amtsråd vil tirsdag 10. august vedtage over for Statens Vejdirektorat at anbefale, at der hurtigst muligt bygges en omfartsvej ved Vestbjerg”, står der at læse på forsiden af Aalborg Stiftstidende torsdag 1. juli 1982. Lokale nyheder er nu rykket helt frem på forsiden, avisen bringer mange flere fotos end i 1932, kortere artikler og har i øvrigt et langt mere læservenligt layout.