Lokalpolitik

En meget dårlig ide

LÆSERBREV

FÆLLESLEDELSE:Som formand for forældrebestyrelsen til Hanesvinget er det skræmmende at læse referatet fra sidste møde i økonomiudvalget. Det står blandt andet, at såfremt kommunens forbrug fortsætter, risikerer kommunen at blive sat under administration. For at undgå det, indstiller økonomiudvalget, at byrådet stiller de enkelte udvalg en række nye måltal, hvilket er det pæne ord for sparekrav. På børne- og ungeområdet skal der, hvis byrådet beslutter det, spares yderligere ti millioner kroner i 2010. Lakonisk står der i referatet, at det er op til hvert enkelt udvalg i samarbejde med de institutioner, der hører under udvalget, at komme med spareforslag. For adskillige måneder siden gik man i gang på institutionsområdet. Ved at indføre tvungen fællesledelse kan man efter sigende spare 2,4 millioner kroner om året, uden at det går ud over tiden til børnene. Ædelt nok, men det er bare ikke ensbetydende med, at børnene ikke vil mærke konsekvenserne af, at man centralisere ledelsen og begrænser mulighederne for decentral pædagogisk mangfoldighed. Af referatet og indstillingen til byrådet kan man for det indtryk, at forslaget om fællesledelse er udarbejdet i enighed mellem forældrebestyrelser, ledelser, personale m.fl. Det har der været en såkaldt dialog omkring den eventuelle ny ledelsesstruktur. To høringsrunder endda, fordi ingen synes særligt begejstrede for ideen. For ud over måske at kunne spare penge har en tvungen fællesledelse en lang række ulemper, der klart overstiger fordelene. Den største ulempe er, at den enkelte institution får en yderligere begrænset frihed til at være sig selv, hvilket ikke er det samme som at være sig selv nok. Og kun ganske få høringssvar, såvel fra første som anden runde, udtrykker noget konkret ønske om fællesledelse. Også dette skal byrådet forholde sig til på førstkommende møde. I Hanesvingets bestyrelse håber vi naturligvis, at et flertal i byrådet stopper planen om fællesledelse, der i den aktuelle sparesituation vil være en hovsaløsninger. For vælger man at ødelægge institutionernes gode, daglige ledelser på et tidspunkt, hvor man overvejer at genåbne kommunens budgetter, så må man se på den ny spareøvelse i en større sammenhæng. Opfordringen skal også ses i sammenhæng med den tillidsreform, som kommunen ønsker at gennemføre. For hvem kan have tillid til hvem på nuværende tidspunkt? Det hedder så flot i hensigten med tillidsreformen, at de ansatte skal have lov til at bruge deres faglighed, kompetencer og sunde dømmekraft. Blandt andet ved at udvise større tillid til de lokale ledelser og pædagoger. Det hænger ikke sammen med at centralisere ledelsen på daginstitutionerne. Tvinges institutionerne til fællesledelse for på den måde at bidrage med 2,4 millioner kroner i sparet administration, er takken altså, at der skal spares yderligere eller skaffes indtægter på anden vis. Vi kan sagtens se fordelen ved en medarbejderforankret afbureaukratiseringsproces (det hedder det). Og vi har i høringssvarerne fra Hanesvinget klart tilkendegivet, at vi er med på at forsimple enhver form for administration, da den ofte tenderer indholdsløst formalisme. Det er derfor ganske uklart, hvordan politikerne eller den centrale del af administrationen (der tilsyneladende går fri af enhver sparerunde) forventer at få relevante tilbagemeldinger og gode ideer fra medarbejdere og ledere, der står til at miste indflydelse på deres daglige arbejde, hvilket vil være den naturlige konsekvens af tvungen fællesledelse. Også derfor er det en meget dårlig ide.