En mening med tiden

¤Peter Øhrstrøm, dr. scient, Stokrosevej 5, Vestbjerg, fylder mandag 60 år.

Peter Øhrstrøm - 60 år mandag.

Peter Øhrstrøm - 60 år mandag.

¤Peter Øhrstrøm, dr. scient, Stokrosevej 5, Vestbjerg, fylder mandag 60 år. Peter Øhrstrøm, hvis væsentligste forskningsinteresse er tidsbegrebet, er docent i videnskabsteori og ansat på Aalborg Universitet på Institut for Kommunikation. Blandt hans mange udgivelser er bogen "Tidens gang i tidens løb". Og om nogen ved Peter Øhrstrøm noget om tiden, der går så hurtigt, at de fleste af os hele tiden er bagefter. Men selv om han i årevis har forsket i, hvor tiden bliver af, når den går og så ofte løber fra os, så har han ikke endnu ikke fundet noget svar på, hvordan man skaber mere tid. Peter Øhrstrøm er uddannet cand.scient. i matematik og fysik fra Aarhus Universitet med bifagseksamen i idéhistorie og blev uddannet lic.phil. i idéhistorie på en afhandling om tidsbegrebets idéhistorie. Afhandlingens titel var "Mellem fortid og fremtid". Peter Øhrstrøm blev dr.scient. fra Aarhus Universitet, i videnskabshistorie og videnskabsteori på en afhandling om tidsbegrebet specielt i logikhistorien. Afhandlingen beskriver tid set fra tidligere perioders og kulturers tidsopfattelse blandt andet den græske kultur, tanker og ideer om tid frem til moderne, kunstig intelligens. Efter ansættelser på Vejlefjord Højere Skole og Munkensdam Gymnasium blev Peter Øhrstrøm i 1982-85 ansat som seniorstipendiat, Institut for de Eksakte Videnskaber Historie, Aarhus Universitet. Fra 1986 til 1989 var han adjunkt ved Humanistisk Datalogi, Aalborg Universitet. Herefter var han lektor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, inden han i perioden 1991-2001 var docent ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Peter Øhrstrøm er i dag ansat ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Desuden er han et af de 17 medlemmer af Det Etiske Råd. Peter Øhrstrøm interesserer sig især for etisk argumentation og for etik i almindelighed - især i relation til menneske- og livssyn. Han er særligt optaget af de store etiske spørgsmål vedrørende livets begyndelse og afslutning. Udover sit virke i universitetsverdenen er Peter Øhrstrøm en kendt foredragsholder om emner som "tid og evighed". Han er desuden formand for Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet. Tidsforståelse og hele tidsbegrebet er centralt for Peter Øhrstrøms virke, og han er optaget af forholdet mellem sin kristne tro og videnskaberne. Siden 2004 har han været leder af forskernetværket i it-etik. Peter Øhrstrøm var medlem af Arbejdsmarkedsetisk Råd indtil 2008. Han er medlem af Teknologirådets repræsentantskab. Desuden har han 1981-2001 været medlem af hovedbestyrelsen for Kristendemokraterne (tidligere Kristeligt Folkeparti). Peter Øhrstrøm har siden 1973 været gift med Hanne Øhrstrøm, og de har fire sønner og tre børnebørn. Selv om en doktorgrad i tidsbegrebet ikke har givet Peter Øhrstrøm svaret på, hvordan man får tiden til at slå til, så har han dog et råd. Som han tidligere har udtalt i et interview med NORDJYSKE Stiftstidende, så handler det om at gøre noget andet: - At finde det mod, der skal til for at vælge fra og finde pauser. Det er det, vi skal turde. Det er et kolossalt tab, at vi er blevet så bange for øjeblikke, der ikke umiddelbart virker produktive og derfor jager af sted, udtalte Peter Øhrstrøm dengang. Peter Øhrstrøm mener, man kan se tiden som det venlige. Her er tiden en gave, en mulighed, og man taler om tiden, der kommer. Men dagene går også og kommer aldrig tilbage. Det er det tragiske syn på tid, som har fulgt hele den europæiske kulturs udvikling, hvor tid og død hører sammen, mener Peter Øhrstrøm. Og der skal være tid til at fejre en rund fødselsdag. Peter Øhrstrøm fejrer dagen med reception i dag lørdag på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, Aalborg, fra kl. 12. Kl. 12.30-16 er der tværfagligt seminar med temaet "Mening med tiden", og kl. 16 er der reception.