En mere fair fordeling af penge til handicapidræt

Nye retningslinier for tilskud til handicapidrætsforeninger på opfordring af foreningerne selv.

Handicapidræt kan være mange ting. Det er nu op til Frederikshavn kommunes Handicapidrættens Fællesråd at fastsætte kriterier for hvilke foreninger, der kan få tilskud fra rådets tilskudspulje. Arkivfoto: Jens Morten

Handicapidræt kan være mange ting. Det er nu op til Frederikshavn kommunes Handicapidrættens Fællesråd at fastsætte kriterier for hvilke foreninger, der kan få tilskud fra rådets tilskudspulje. Arkivfoto: Jens Morten

FREDERIKSHAVN:Der er nu kommet nye retningslinier for økonomisk tilskud til handicapidrætsforeninger. Det er foreningerne selv, der har ønsket en ny ordning, fordi størrelsen af tilskud i de gamle kommuner var forskellige. Tilskuddene blev dog fastholdt efter kommunesammenlægningen, men det betød altså, at for eksempel handicapidrætsforeninger i Sæby kunne få tilskud, mens lignende foreninger i Frederikshavn ikke kunne. Så for at få ens retningslinier for tildeling af tilskud har Frederikshavn kommune nu nedsat et såkaldt Handicapidrættens Fællesråd, der skal administrere de penge, som kan gives som tilskud til foreningerne. Det vil i år og næste år sige 250.000 kroner. Det er kun de foreninger, som er medlemmer af rådet, der kan få tilskud. Tilskuddet til foreninger med flere end 15 medlemmer er et grundbeløb samt et aktivitetstilskud, som er et bestemt beløb per medlem, klubben har. Til foreninger med færre end 15 medlemmer kan der ikke gives et grundbeløb, men kun et aktivitetstilskud per medlem. I 2008 og 2009 lyder grundtilskuddet på 25.000 kroner, mens aktivitetstilskuddet er på 1.000 kroner per medlem. Handicapidrættens Fællesråd skal desuden sætte minimum 10 procent af pengene i tilskudspuljen af til en såkaldt udviklingspulje, som kan søges af både handicapidrætsforeninger og almindelige idrætsforeninger, der ønsker at udvikle og iværksætte nye tiltag for borgere med handicap.