Lokalpolitik

En mildere fjordvind

Byrådsmedlem Søren Schnack (V) stiller forslag i byrådet om at ændre på praksis med hensyn til godkendelse af husdyrbrug

Søren Schnack (V) - stiller forslag i byrådet om at administrere efter husdyrgodkendelsesloven.

Søren Schnack (V) - stiller forslag i byrådet om at administrere efter husdyrgodkendelsesloven.

Har byrådsflertallet mon ændret syn på udledning af kvælstof i Mariager Fjord? Rokker de seneste udmeldinger fra Miljøstyrelsen ved de lokale politikeres syn på ansøgninger fra landmænd nær fjorden, som ønsker at udvide deres husdyrbrug? Det interessante spørgsmål lader byrådsmedlem Søren Schnack (V), Norup, komme an på en snarlig prøve. På byrådsmødet torsdag 28. januar stiller han på vegne af Venstres byrådsgruppe et forslag om at ændre på praksis og fremover alene administrere efter husdyrgodkendelsesloven. Det betyder i praksis, at ethvert udvidelsesprojekt, som i sig selv reducerer udledningen af kvælstof til fjorden, skal godkendes. Også selv om det nye projekt fortsat overstiger den tålegrænse, som de gamle amter målte sig frem til. - Vi har fået at vide, at natur- og vandplanerne ikke har opsættende virkning. Derfor bør vi alene administrere efter husdyrgodkendelsesloven, begrunder Søren Schnack.