Lokalpolitik

En million kroner i tillægsbevillinger

PANDRUP:Stigning i præmierne for arbejdsskadeforsikringer, ydelse på nye lån og udgifter i forbindelse med overgangen til decentral lønstyring er årsagen til, at økonomiudvalget har indstillet til byrådet, at der gives tillægsbevillinger på lidt over én million kroner. Det er især øgede udgifter til arbejdsskadeforsikringer, der er kommet som en ubehagelig overraskelse for kommunen. Præmierne til forsikringerne er steget med tilbagevirkende kraft, og det betyder, at der skal ske en efterbetaling for 2001 og 2002 på henholdsvis 164.500 kr. og 171.600 kr., mens der i 2003 sker en forhøjelse på 225.000 kr. Det indebærer, at der i alt skal betales 560.000 kr. mere end forventet til arbejdsskadeforsikringerne. Ifølge borgmester Flemming Jansen (V) har kommunen været magtesløs over for stigningen i præmierne. Til gengæld var det ventet, at der ville blive behov for en tillægsbevilling i forbindelse med overgangen til decentral lønstyring, og det kommer derfor ikke som den store overraskelse, at der er behov for en tillægsbevilling på 316.462 kr. Derudover indstiller økonomiudvalget, at byrådet giver en tillægsbevilling på 158.000 kr., der skal bruges til at betale af på lån, som kommunen besluttede at optage i december. Byrådet besluttede at optage et lån på 2,6 mio. kr. til finansiering af grundkapital til Landsbyggefonden og et lån på 1,3 mio. kr. til køb af erhvervsjord. Ydelsen på lånene er på 218.000 kr. i 2003, mens der på budgettet var afsat 60.000 kr. til ydelse på lån. Det betyder, at der altså er behov for en tillægsbevilling på 158.000 kr.