En million kroner til kommunen

Samlet erstatning på 1,36 mio. kroner

SKAGEN:Det er Skagen Kommune, som får langt den største del af den samlede erstatning i forbindelse med den nye fredning af Grenen, fremgår det af erstatningsopgørelsen. Den samlede erstatningssum, som Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt er kommet frem til, er på godt 1,36 millioner kroner. Deraf får Skagen Kommune millionen. De øvrige godt 50 lodsejere må således dele de resterende godt 360.000 kroner. Langt de fleste erstatningsbeløb er små - og ialt 19 lodsejere får mindsteerstatningen, som er på 1000 kroner. Det største erstatningsbeløb, efter kommunens, får ejeren af restauranten på Grenen, Ole Kjær Nielsen. Han er tilkendt 20.000 kroner plus 75.000 kroner til dækning af advokatudgifter. Ejeren af kunstmuseet, Axel Lind Kulturfonden, er tilkendt 20.000 kroner i erstatning. Erstatningsbeløbene til ejerne af den meget omdiskuterede restaurant- og museumsbygning er beregnet ud fra, hvilke omkostninger Fredningsnævnet mener, der vil blive til at opfylde fredningskendelsens krav til fjernelse af blandt andet skiltning og til ændring af skulptursamlingen. Fredningsnævnet gør i erstatningsopgørelsen opmærksom på, at nævnet ikke mener, at kravene i fredningen vil forårsage en omsætningsnedgang for hverken restauranten eller kunstmuseet, hvorfor der ikke gives erstatning for forringet handelsværdi af de to ejerlejligheder, som tilsammen udgør bygningen. Erstatningen til langt de fleste lodsejere er lille, fordi der alene er tale om erstatning for at lade personer, som skal pleje naturområderne, passere deres areal. En del får desuden erstatning, fordi der udlægges gangsti på en del af deres areal. En del lodsejere får desuden erstatning, fordi der skal ryddes plantage på deres jord. Erstatning for det er 1.500 kroner per hektar plantage. En meget stor del af Grenen er i forvejen enten fredet eller anvendelsesmulighederne er begrænset på anden vis - enten ved klitfredning eller efter naturbeskyttelsesloven, hvorfor erstatningsbeløbene er små.