Velgørenhed

En million til frivilligt arbejde

I alt er der omtrent en million kroner i det bloktilskud, som Brønderslev Kommune modtager til frivilligt socialt arbejde.

Heraf blev der i 2009 udbetalt i alt cirka 645.000 kr. Den største del af pengene blev givet som støtte til en bred vifte af foreninger, der tilsammen modtog 396.000 kr., mens Kirkens Korshærs Værested modtog et tilskud på 249.000 kr. Brønderslev Kommune udbetalte dermed 62 procent af det samlede bloktilskud. - At vi ikke udbetaler det fulde beløb, har vi modtaget en del kritik for fra foreningerne. Men det er også et spørgsmål om, hvordan beløbene gøres op. Blandt andet er tilskud til huslejer ikke indeholdt i bloktilskuddet, ligesom der også gives støtte via andre budgetter til blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Sund By, som jo har nogle projekter, der også hører under frivillighedsområdet, siger Thomas Krog, der opfordrer alle gode, frivillige kræfter i hele kommunen om at komme med de projekter, der er berettiget til støtte.