Lokalpolitik

En mis- forståelse

POLITIK:Familien skal flytte. Det var overskriften i en artikel fra Lokalavisen 16 juli 2008, desværre med den undertone og misforståelse, at vi i området, og os som skribenter skulle have noget imod opførelsen af det socialpsykiatriske center på Kalkværksvej. De næsten 400 protest underskrifter er og var, alene en indsigelse mod et byggeri, som i den grad ville få fatale indvirkninger på den omliggende beboelse og erhverv. Det burde I som bruger af Skansegården have forståelse for, for som vi læser artiklen, så har I det svært ved sammenlægningen på grund af den nye placering, forandringen plager mange af brugerne, hvordan tror I så, vi som beboer i området føler det. Vi ser på en tegning, at der 20 meter fra vores vindue, skal der opføres en høj bygning, på over femten meter, et byggeprojekt som i den grad vil forandre området, et område som siden opførelsen af Bakkegården i 1954 har haft dette lille, kommunalt ejede fri areal liggende, en grund, som ifølge lokalplanen skulle bruges til rekreativt området, nu annulleres denne lokalplan, på grund af politiske studehandler og spidsfindigheder, den demokratiske proces bliver en sen nat sat ud af kraft, for ikke en eneste i det kommunale system ville vedkende eller anerkende sig denne mærkelige byggesag og underfundige tilblivelse, heller ikke beboernes protester. Selv lederen af Skansegården og det socialpsykiatriske center Sven-Erik Nielsen, gjorde på det omtalte borgermøde over for mig og andre indsigelser mod vores protester, han forstod dem ikke, for der skulle jo ikke bo nogen, i denne bygning, den skulle kun bruges til akut behandling, samt en beliggenhed tæt på byen. Politisk var beslutningen tilsyneladende og måske allerede taget, for de indgåede aftaler skulle ifølge et byrådsmedlem Jens Hedegård Kristensen overholdes, formanden for Plan – Miljøudvalget John Christensen benægtede alt kendskab til indgåede aftaler på dette borgermøde, mærkeligt, for det er fra dette udvalg, byggesagen oprindeligt stammer, og beslutningen om fremlæggelse for byrådet til godkendelse tages. Så Du Elin, skal mere være bange for din forudfattede meninger om Jer selv, for det er os, der i naivitet og troen på et demokratisk bystyre er tosset, for med vores demokratiske ret så havde vi også protesteret hvis der havde stået Føtex eller Aldi på bygningen, så kan I leve med det kære venner, så er I hjertelig velkommen.